نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_شصت_و_پنجم_و_شصتو_شش (۱ تصویر)

شیداوصوفی قسمت_شصت_و_پنجم و شصتوششم چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista من و صوفی، فقط میخواستیم پنهان شویم؛ اما هر کجا میرفتیم، آدم بود...؛ آن همه آدم از کجا آمده بودند؟! صوفی گفت: باید فرار ...

شیداوصوفی قسمت_شصت_و_پنجم و شصتوششم چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista من و صوفی، فقط میخواستیم پنهان شویم؛ اما هر کجا میرفتیم، آدم بود...؛ آن همه آدم از کجا آمده بودند؟! صوفی گفت: باید فرار کنیم؛ گفتم: چرا؟! گفت: حاج علی اینورا نیست؟ گفتم: چیکارش داری؟ گفت: چطور گذاشت تنها ...

۲۵ دی 1394
68