نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_دهم (۳۴ تصویر)

•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_دهم با اینکه همه چتا رو پاک کرده بودم و دیگه خبری از صفحه های مجازی توی گوشیم نبود،اما باز میترسیدم و تو دلم خدا خدا میکردم کیوان چیزی از ارتباط غلطم ...

•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_دهم با اینکه همه چتا رو پاک کرده بودم و دیگه خبری از صفحه های مجازی توی گوشیم نبود،اما باز میترسیدم و تو دلم خدا خدا میکردم کیوان چیزی از ارتباط غلطم نفهمیده باشه... ادامه داد.. _دوسش داری؟ +متعجب زده از سوالش،گفتم چی؟! _چی نه کی! +خب ...

۲۴ مهر 1397
23K
#قسمت_دهم وقتی با هر گریش قلبت از غصه فشرده میشه و...

#قسمت_دهم وقتی با هر گریش قلبت از غصه فشرده میشه و...

۲۳ تیر 1397
2K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_سوم بعدها فهمیدم تصمیمات سادہ و عادے اصلا سادہ نیستند! گاهے بہ اندازہ ے سرنوشتت را تغییر میدهند ڪہ مدام با خودت میگویے

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_سوم بعدها فهمیدم تصمیمات سادہ و عادے اصلا سادہ نیستند! گاهے بہ اندازہ ے سرنوشتت را تغییر میدهند ڪہ مدام با خودت میگویے "اگه" اگر.... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ نزدیڪ مدرسہ رسیدم،بچہ ها مثل همیشہ پر شور باهم وارد مدرسہ مے شدند. چند متر بیشتر با مدرسہ فاصلہ ...

۱۰ فروردین 1397
1K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_دوم لیوان شیرم را سر ڪشیدم،خواستم از آشپزخانہ خارج شوم ڪہ مادرم گفت:ڪجا؟! صُبونہ؟! نگاهش ڪردم و گفتم:نمیخورم،دیرم میشہ! سپس از آشپزخانہ خارج شدم. با شوق بہ سمت اتاقم دویدم ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_دوم لیوان شیرم را سر ڪشیدم،خواستم از آشپزخانہ خارج شوم ڪہ مادرم گفت:ڪجا؟! صُبونہ؟! نگاهش ڪردم و گفتم:نمیخورم،دیرم میشہ! سپس از آشپزخانہ خارج شدم. با شوق بہ سمت اتاقم دویدم و در را باز ڪردم. مقنعہ ام را از روے رخت آویز برداشتم،همانطور ڪہ سرش ...

۱۰ فروردین 1397
1K
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_اول دستم را ڪنار پسوند اسمش متوقف میڪنم ❤️شهید❤️ لایقش بود. اگر خدا او را براے وصال خودش انتخاب نمیڪرد جاے تعجب داشت. یاد آخرین جملہ اش مے افتم:

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_دهم #بخش_اول دستم را ڪنار پسوند اسمش متوقف میڪنم ❤️شهید❤️ لایقش بود. اگر خدا او را براے وصال خودش انتخاب نمیڪرد جاے تعجب داشت. یاد آخرین جملہ اش مے افتم:"ڪار خوبہ خدا دُرس ڪنہ،بندہ هاش چے ڪارہ ان؟!" چقدر متواضع بود! چند لحظہ سُست میشوم با ...

۱۰ فروردین 1397
6K
#قسمت_دهم #سید_الشهدا ▪️اَلسَّلامُ عَلی شَهیدِ الشُّهَداءِ ▪️ اَلسَّلامُ عَلی قَتیلِ الْأَدْعِیاء ِ ▪️اَلسَّلامُ عَلَی الشَّیْبِ الخَضیبِ ▪️اَلسَّلامُ عَلَی الخَدِّ التَّریب َ

#قسمت_دهم #سید_الشهدا ▪️اَلسَّلامُ عَلی شَهیدِ الشُّهَداءِ ▪️ اَلسَّلامُ عَلی قَتیلِ الْأَدْعِیاء ِ ▪️اَلسَّلامُ عَلَی الشَّیْبِ الخَضیبِ ▪️اَلسَّلامُ عَلَی الخَدِّ التَّریب َ

۹ مهر 1396
3K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت دهم ▪️ﭼﺸﻤﻬﺎﻯ ﺍﺷﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻣَﻦْ ﺫُﻛِﺮْﻧﺎ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻓَﻔﺎﺿَﺖْ ﻋَﻴْﻨﺎﻩُ ﺣَﺮﱠﱠﻡَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺭِ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭ ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت دهم ▪️ﭼﺸﻤﻬﺎﻯ ﺍﺷﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻣَﻦْ ﺫُﻛِﺮْﻧﺎ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻓَﻔﺎﺿَﺖْ ﻋَﻴْﻨﺎﻩُ ﺣَﺮﱠﱠﻡَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺭِ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣا ﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ پﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻚ ﮔﺮﺩﺩ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ...

۲ مهر 1396
7K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت دهم ▪️ﭼﺸﻤﻬﺎﻯ ﺍﺷﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻣَﻦْ ﺫُﻛِﺮْﻧﺎ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻓَﻔﺎﺿَﺖْ ﻋَﻴْﻨﺎﻩُ ﺣَﺮﱠﱠﻡَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺭِ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭ ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش دوم 🍁قسمت دهم ▪️ﭼﺸﻤﻬﺎﻯ ﺍﺷﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝَ ﺍﻟﺼّﺎﺩﻕُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﻣَﻦْ ﺫُﻛِﺮْﻧﺎ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﻓَﻔﺎﺿَﺖْ ﻋَﻴْﻨﺎﻩُ ﺣَﺮﱠﱠﻡَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨّﺎﺭِ. ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣا ﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ پﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻚ ﮔﺮﺩﺩ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ...

۳۱ شهریور 1396
7K
#فصل_دوم #قسمت_دهم

#فصل_دوم #قسمت_دهم "یک جایی و در یک زمانی باید به مقصد رسید و رسیدن را باور کرد! مقصد بی انتهاست. هدف رسیدن است. رسیدن به خدا ، عشق ، و به آنچه که با نام "احساس" در قلبت جوانه میزند... سین.نون چهار ماه بعد... اصفهان_دانشکده ی علوم پزشکی "راحیل" استاد ...

۷ مرداد 1396
7K
#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 ✍ #قسمت_دهم اقا سید بهم گفت مطمئنید شما؟!کارسختی هستا تو چشماش نگاہ کردم و با حرص گفتم بله آقای فرماندہ پایگاه😑 در همین حال یکی از پسرهای بسیجی بلند شد و گفت محمدجان ...

#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 ✍ #قسمت_دهم اقا سید بهم گفت مطمئنید شما؟!کارسختی هستا تو چشماش نگاہ کردم و با حرص گفتم بله آقای فرماندہ پایگاه😑 در همین حال یکی از پسرهای بسیجی بلند شد و گفت محمدجان من برم خواهرم توحرم منتظرہ -برو علی جان -تااینجا فهمیدم اسمشم محمده😊 داشتم بیرون میرفتم ...

۲ تیر 1396
11K
💌 داستان عاشقانه‌و‌دنباله دار 💟 #مثل_هیچکس #قسمت_دهم ساعت قرار فرا رسید. از دور میدیدمش. با آنکه یک ربع زودتر رسیدم اما محمد قبل از من آمده بود. نزدیک تر رفتم و بعد از سلام گفتم ...

💌 داستان عاشقانه‌و‌دنباله دار 💟 #مثل_هیچکس #قسمت_دهم ساعت قرار فرا رسید. از دور میدیدمش. با آنکه یک ربع زودتر رسیدم اما محمد قبل از من آمده بود. نزدیک تر رفتم و بعد از سلام گفتم : _کی اومدی؟ هنوز یه ربع مونده. + ما اینیم دیگه. میخوای برم یه ربع ...

۳ اردیبهشت 1396
5K
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_دهم +وگرنه چه غلطی میکنی؟(بلند شدم و نیلوفر رو تکیه دادم به دیوار و ادامه دادم)منو میندازی بیرون؟جرعت داری اینکارو بکن!ببین چطوری باهات رفتار میکنم _ولم کن بابا!با یه چند سانت قد بلندی ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_دهم +وگرنه چه غلطی میکنی؟(بلند شدم و نیلوفر رو تکیه دادم به دیوار و ادامه دادم)منو میندازی بیرون؟جرعت داری اینکارو بکن!ببین چطوری باهات رفتار میکنم _ولم کن بابا!با یه چند سانت قد بلندی و یه خورده خوشگلی که نمیشه شاخ بازی دراورد!! نشستم رو صندلی,کیمیا و بهار هم ...

۱۶ اسفند 1395
4K
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_دهم +وگرنه چه غلطی میکنی؟(بلند شدم و نیلوفر رو تکیه دادم به دیوار و ادامه دادم)منو میندازی بیرون؟جرعت داری اینکارو بکن!ببین چطوری باهات رفتار میکنم _ولم کن بابا!با یه چند سانت قد بلندی ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_دهم +وگرنه چه غلطی میکنی؟(بلند شدم و نیلوفر رو تکیه دادم به دیوار و ادامه دادم)منو میندازی بیرون؟جرعت داری اینکارو بکن!ببین چطوری باهات رفتار میکنم _ولم کن بابا!با یه چند سانت قد بلندی و یه خورده خوشگلی که نمیشه شاخ بازی دراورد!! نشستم رو صندلی,کیمیا و بهار هم ...

۲۹ بهمن 1395
3K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : این خونریزی و اتلاف نفوس نتیجه هوی پرستی و نیرنگ معاویه بود که از قبول نصیحت و اندرز خود داری میکرد و مردم شام را به عناوین ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : این خونریزی و اتلاف نفوس نتیجه هوی پرستی و نیرنگ معاویه بود که از قبول نصیحت و اندرز خود داری میکرد و مردم شام را به عناوین مختلف فریب داده و جان آنها را دستخوش امیال شیطانی خود مینمود بدین جهت علی ...

۲۹ آذر 1395
8K
✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_دهم .. دیدن صالح در کت و شلوار سفید و پیراهن یاسی رنگ حسابی مرا سر ذوق آورده بود.😍 می دانستم کار سلماست.😏 صبح به منزل ما آمد و گفت چه می پوشم. ...

✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_دهم .. دیدن صالح در کت و شلوار سفید و پیراهن یاسی رنگ حسابی مرا سر ذوق آورده بود.😍 می دانستم کار سلماست.😏 صبح به منزل ما آمد و گفت چه می پوشم. کلی هم سر به سرش گذاشتم که می خواهم سورپرایز باشد😜 که با جیغ و ...

۱۹ آذر 1395
5K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : #معاویه_ملعون در باره جنگ با علی علیه السلام از هیچ حیله و تزویر و ریا و دروغ خود داری نکرد و به بهانه خون عثمان مردم شام ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : #معاویه_ملعون در باره جنگ با علی علیه السلام از هیچ حیله و تزویر و ریا و دروغ خود داری نکرد و به بهانه خون عثمان مردم شام را علیه آن امام شورانید و در همه جا به آن حضرت #تهمت زد و ...

۱۹ آذر 1395
6K
سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_دهم : سیره عملی پیامبر (ص) نیز به ...

سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_دهم : سیره عملی پیامبر (ص) نیز به خوبی این مطلب را تأیید می نماید که یکی از برجسته ترین آن پایبندی حضرت ...

۱۷ آذر 1395
3K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_دهم : علی علیه السلام با سپاهیان خود از ذیقار حرکت و تا محلی بنام زاویه که در چند کیلومتری بصره بود پیش رفت و در آنجا اردو زد. ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_دهم : علی علیه السلام با سپاهیان خود از ذیقار حرکت و تا محلی بنام زاویه که در چند کیلومتری بصره بود پیش رفت و در آنجا اردو زد. چون آن بزرگوار همیشه صلح و آشتی را بر جنگ و خونریزی ترجیح میداد از ...

۲۹ آبان 1395
5K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دهم : ابن صباغ مالکی در فصول المهمه مینویسد: مردی را نزد عمر آوردند زیرا او در پاسخ گروهی که از وی پرسیده بودند چگونه ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دهم : ابن صباغ مالکی در فصول المهمه مینویسد: مردی را نزد عمر آوردند زیرا او در پاسخ گروهی که از وی پرسیده بودند چگونه صبح کردی گفته بود:صبح کردم در حالیکه فتنه را دوست دارم و حق را ناخوشایند ...

۱ آبان 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای #شبهای_عاشقی #قسمت_دهم (شب دهم محرم) یکی از نویسندگان بسیار معروف (عباس محمود عقاد) جمله ای درباره اباعبدالله علیه السلام دارد، وی می گوید: در روز عاشورا مثل این بود که ...

به نام خدا سلسله پستهای #شبهای_عاشقی #قسمت_دهم (شب دهم محرم) یکی از نویسندگان بسیار معروف (عباس محمود عقاد) جمله ای درباره اباعبدالله علیه السلام دارد، وی می گوید: در روز عاشورا مثل این بود که یک نوع مسابقه میان خصلتهای حسینی بر قرار شده بود یعنی فضایل حسینی هر کدام ...

۲۰ مهر 1395
5K