نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قرآن_روزانه (۱۳ تصویر)

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (334) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (334) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۹ تیر 1396
3K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (334) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (334) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۹ تیر 1396
3K
#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (334) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (334) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

۲۹ تیر 1396
2K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (333) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (333) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۸ تیر 1396
3K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (333) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (333) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۸ تیر 1396
3K
#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (333) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (333) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

۲۸ تیر 1396
2K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (332) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (332) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۷ تیر 1396
4K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (332) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (332) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۷ تیر 1396
4K
#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (332) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (332) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

۲۷ تیر 1396
3K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (331) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (331) قرآن کریم به همراه ترجمه آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۶ تیر 1396
2K
#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (331) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #ترجمه #تفسیر 🌀 صفحه (331) قرآن کریم به همراه متن آیه و تفسیر 📝 استاد محسن قرائتی 🆔 @OstadQaraati

۲۶ تیر 1396
2K
#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (331) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

#قرآن_روزانه #متن_عربی 🌀 صفحه (331) قرآن کریم 🆔 @OstadQaraati

۲۶ تیر 1396
1K
برترين فضيلت امیر المومنین علی(ع) از زبان خود حضرت سليم بن قيس نقل کرده : مردى از على بن ابيطالب عليه السلام پرسيد: بزرگترين فضيلت خود را برايم بگو؟ حضرت فرمود: آنچه خداوند در قرآن ...

برترين فضيلت امیر المومنین علی(ع) از زبان خود حضرت سليم بن قيس نقل کرده : مردى از على بن ابيطالب عليه السلام پرسيد: بزرگترين فضيلت خود را برايم بگو؟ حضرت فرمود: آنچه خداوند در قرآن نازل نموده است . پرسيد: خداوند در مورد شما چه نازل نموده است ؟ حضرت ...

۱۷ تیر 1393
5K