نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قدیمے (۱ تصویر)

درب خانهٔ پدریمان تا سالها رنگ نخورد‼ ️ گذاشته بودیم همان طور #قدیمے بماند؛ #علے_عباس گوشهٔ درب خانه با خط خودش نوشته بود : منزل #شهید_علے_عباس_حسین_پور #خاکیان_خدایی

درب خانهٔ پدریمان تا سالها رنگ نخورد‼ ️ گذاشته بودیم همان طور #قدیمے بماند؛ #علے_عباس گوشهٔ درب خانه با خط خودش نوشته بود : منزل #شهید_علے_عباس_حسین_پور #خاکیان_خدایی

۹ آذر 1397
5K