نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قدیمی (۱۵۱ تصویر)

فرمای تو ساقی را آن شادی باقی را تا باد نپیماید تا باده بپیماید ‌ ‌ ‌[مولوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون ...

فرمای تو ساقی را آن شادی باقی را تا باد نپیماید تا باده بپیماید ‌ ‌ ‌[مولوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ ...

۴ ساعت پیش
5K
گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز ...

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #قدیمی ...

۱ روز پیش
9K
#شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است 😏 ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ...

#شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است 😏 ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه ...

۱ روز پیش
9K
کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست چیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست ‌ ‌ ‌[وحشی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ...

کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست چیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست ‌ ‌ ‌[وحشی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه ...

۱ روز پیش
10K
الهی از سر ماکم نگردد سایهٔ مستی که بی‌صهبا به پیشانی سجودی نیست مینا را ‌ ‌ ‌[بیدل دهلوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

الهی از سر ماکم نگردد سایهٔ مستی که بی‌صهبا به پیشانی سجودی نیست مینا را ‌ ‌ ‌[بیدل دهلوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا ...

۳ روز پیش
5K
جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست 😑 ‌ دیوانه این چنین که منم در بلای عشق دل عاقبت نخواهد و عقلم به کار نیست ‌ ...

جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست 😑 ‌ دیوانه این چنین که منم در بلای عشق دل عاقبت نخواهد و عقلم به کار نیست ‌ ‌ ‌[عبید زاکانی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ...

۳ روز پیش
8K
دیوانه‌ای شود که نیاید به هوش باز هر عاقلی که دید به مستی شمایلش 👽 ‌ ‌ ‌[سیف فرغانی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

دیوانه‌ای شود که نیاید به هوش باز هر عاقلی که دید به مستی شمایلش 👽 ‌ ‌ ‌[سیف فرغانی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا ...

۳ روز پیش
5K
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم ‌ در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم ☺ ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ...

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم ‌ در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم ☺ ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن ...

۴ روز پیش
12K
ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای 😑 ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون ...

ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای 😑 ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ ...

۴ روز پیش
12K
به همنشینی رندان سری فرود آور که گنجهاست در این بی‌سری و سامانی ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز ...

به همنشینی رندان سری فرود آور که گنجهاست در این بی‌سری و سامانی ‌ ‌ ‌[حافظ] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا #زیبایی #دلتنگ #قدیمی ...

۴ روز پیش
12K
مرا دوره کن گاهی شبیه آهنگ های#قدیمی که بعد از سالها هنوز هم در خاطرت مانده ... دلتنگ توام گاهی یک گوشه بنشین و مرا دوره کن ...

مرا دوره کن گاهی شبیه آهنگ های#قدیمی که بعد از سالها هنوز هم در خاطرت مانده ... دلتنگ توام گاهی یک گوشه بنشین و مرا دوره کن ...

۵ روز پیش
5K
منتظرم شبیه یک #آهنگ غمگین#قدیمی در آرشیو رادیو.. زنگ بزن بگو که می خواهی مرا بشنوی...

منتظرم شبیه یک #آهنگ غمگین#قدیمی در آرشیو رادیو.. زنگ بزن بگو که می خواهی مرا بشنوی...

۵ روز پیش
4K
شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را ‌ ‌ ‌[سعدی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر ...

شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را ‌ ‌ ‌[سعدی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس ...

۷ روز پیش
13K
سـوارز••دلفی••صـوفی😐💞 #قدیمی

سـوارز••دلفی••صـوفی😐💞 #قدیمی

۱ هفته پیش
3K
درس رئیسان خوشی بی‌هشی است و خمشی درس چو خام است مرا بر سر تکرار روم ☺ ‌ ‌ ‌[مولوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری ...

درس رئیسان خوشی بی‌هشی است و خمشی درس چو خام است مرا بر سر تکرار روم ☺ ‌ ‌ ‌[مولوی] ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ #هنر #هنری #انیمیشن #کارتون #فاز #دیوانه #دل #شعر #شاعر #متن #قلم #عشق #ادبیات #ادبی #پس_زمینه #عکاس #زیبا ...

۱ هفته پیش
10K
#لئو و بانویش #آنتو 😍😚💑💜 #قدیمی

#لئو و بانویش #آنتو 😍😚💑💜 #قدیمی

۱ دی 1396
3K
°l||l° دوستانه#قدیمی#اردو l||l°

°l||l° دوستانه#قدیمی#اردو l||l°

۲۶ آذر 1396
18K
سـوارز و دلفی😄ای جـانم چه شیرینه😻 #قدیمی

سـوارز و دلفی😄ای جـانم چه شیرینه😻 #قدیمی

۲۲ آذر 1396
3K
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا رسول الله (ص) صلی الله علیک یا امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها صلی الله علیک یا امام حسن مجتبی ...

بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا رسول الله (ص) صلی الله علیک یا امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها صلی الله علیک یا امام حسن مجتبی علیه السلام صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام #تحریف امام حضرت آیت‌الله ...

۲۰ آذر 1396
67K
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا رسول الله (ص) صلی الله علیک یا امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها صلی الله علیک یا امام حسن مجتبی ...

بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا رسول الله (ص) صلی الله علیک یا امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها صلی الله علیک یا امام حسن مجتبی علیه السلام صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام #تحریف امام حضرت آیت‌الله ...

۲۰ آذر 1396
59K