نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قانون_مدنی (۱۱ تصویر)

🔴تهیه #جهیزیه بر عهده #شوهر است 👇طبق ماده ۱۱۰۷ #قانون_مدنی: #نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل #مسکن، #البسه، #غذا، #اثاث_منزل و #هزینه‌_های_درمانی و بهداشتی و #خادم در ...

🔴تهیه #جهیزیه بر عهده #شوهر است 👇طبق ماده ۱۱۰۷ #قانون_مدنی: #نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل #مسکن، #البسه، #غذا، #اثاث_منزل و #هزینه‌_های_درمانی و بهداشتی و #خادم در صورت #عادت یا #احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر #زوج از تهیه ...

۵ مهر 1398
17K
#اجازه_ازدواج 🔹️#قانونگذار ما در دوره های مختلف شرایط مختلفی را در مورد #ازدواج مثلا در سن خاصی قرار داده است .قبل از انقلاب در #قانون_مدنی بحث #بلوغ_اطفال ابتدا #سن۱۸سال مطرح شد به همین دلیل در ...

#اجازه_ازدواج 🔹️#قانونگذار ما در دوره های مختلف شرایط مختلفی را در مورد #ازدواج مثلا در سن خاصی قرار داده است .قبل از انقلاب در #قانون_مدنی بحث #بلوغ_اطفال ابتدا #سن۱۸سال مطرح شد به همین دلیل در مورد ازدواج در ابتدا همین سن ۱۸ سال به عنوان سن اجازه ی ازدواج قانونی ...

۷ اسفند 1397
13K
چگونه ممکن است #زن مسکن جداگانه داشته باشد و نفقه هم دریافت کند؟ :طبق #قانون_مدنی ، اگر بودن زن و شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، ...

چگونه ممکن است #زن مسکن جداگانه داشته باشد و نفقه هم دریافت کند؟ :طبق #قانون_مدنی ، اگر بودن زن و شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه ...

۲۶ بهمن 1396
3K
. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی #مجلس_شورای_اسلامی مطرح کرد: حمایت #قانون_مدنی و مجازات اسلامی از #زنان و #کودکان/ گسترش دفاع از #حقوق_کودکان در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان

. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی #مجلس_شورای_اسلامی مطرح کرد: حمایت #قانون_مدنی و مجازات اسلامی از #زنان و #کودکان/ گسترش دفاع از #حقوق_کودکان در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان

۱۳ اردیبهشت 1395
330
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #حق_حبس #عکس_نوشته #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #حق_حبس #عکس_نوشته #

۱۴ اسفند 1394
4K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #حق_حبس #عکس_نوشته #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #حق_حبس #عکس_نوشته #

۱۰ اسفند 1394
5K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_السنه #عکس_نوشته #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_السنه #عکس_نوشته #

۸ اسفند 1394
4K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_المثل #عکس_نوشته #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_المثل #عکس_نوشته #

۲ اسفند 1394
5K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_عندالاستطاعه #عکس_نوشته #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی #مهریه #مهریه_عندالاستطاعه #عکس_نوشته #

۳۰ بهمن 1394
5K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #قانون_مدنی

۲۹ بهمن 1394
4K
#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #طلاق #مهریه #وکیل_خانواده #حضانت #قانون #قانون_مدنی #

#دادشید #وکیل #مشاوره_حقوقی #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #طلاق #مهریه #وکیل_خانواده #حضانت #قانون #قانون_مدنی #

۶ بهمن 1394
9K