نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قاسم_لاربن (۱ تصویر)

+ همسرت کجا بود؟ - ٢٤ ساعت قبل سکته کرده بود. بردمش به گورستان بیرون شهر و خاکش کردم. + با جواز کدوم پزشک؟ - دفن کردن جواز نمی‌خواهد. برای زنده بودن باید جواز داشت. ...

+ همسرت کجا بود؟ - ٢٤ ساعت قبل سکته کرده بود. بردمش به گورستان بیرون شهر و خاکش کردم. + با جواز کدوم پزشک؟ - دفن کردن جواز نمی‌خواهد. برای زنده بودن باید جواز داشت. تازه من ان را هم ندارم. غیرقانونی زنده‌ام. اصلا غیرقانونی به دنیا آمدم... #پرندگان_بی‌لانه #قاسم_لاربن

۲۲ دی 1396
11K