نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فیض_کاشانی (۱۰۸ تصویر)

🔸🔸🔸 آنکه کارش با دلَست و نیست او را دل منم آنکه را مرکب دلست و پای دل در گل مَنم... 🖋 #فیض_کاشانی

🔸🔸🔸 آنکه کارش با دلَست و نیست او را دل منم آنکه را مرکب دلست و پای دل در گل مَنم... 🖋 #فیض_کاشانی

۴ هفته پیش
4K
‌در دلم جا کرد عشقش اختیار از من گرفت :) #فیض_کاشانی #love #lovly #عشق #عاشقانه

‌در دلم جا کرد عشقش اختیار از من گرفت :) #فیض_کاشانی #love #lovly #عشق #عاشقانه

۲۱ مهر 1398
6K
باتو باشم وسعت دل بگذرد ازعرش هم بی‌تو باشم هردو عالم یک‌قفس باشدمرا #بخون #فیض_کاشانی

باتو باشم وسعت دل بگذرد ازعرش هم بی‌تو باشم هردو عالم یک‌قفس باشدمرا #بخون #فیض_کاشانی

۳ مهر 1398
2K
چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد.. جان درتن آیدم چو پیامی رسد زدوست جانی برای من پیامی که میخرد؟ 👤 #خاقانی #فیض_کاشانی

چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد.. جان درتن آیدم چو پیامی رسد زدوست جانی برای من پیامی که میخرد؟ 👤 #خاقانی #فیض_کاشانی

۲۹ شهریور 1398
4K
دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته‌آهسته تهی کردی مرا از خویشتن آهسته‌آهسته کشی جان را به نزد خود ز تابی کافکنی در دل به‌سان آنکه می‌تابد رسن آهسته‌آهسته تو را مقصود آن ...

دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته‌آهسته تهی کردی مرا از خویشتن آهسته‌آهسته کشی جان را به نزد خود ز تابی کافکنی در دل به‌سان آنکه می‌تابد رسن آهسته‌آهسته تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم ربائی دل که گیری جان ز من آهسته‌آهسته چو عشقت ...

۲۲ شهریور 1398
12K
با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا #فیض_کاشانی

با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا #فیض_کاشانی

۲۰ شهریور 1398
4K
ذره ذره نور حق را جلوه گاهی دیگر است یک به یک بر وحدت ذاتش گواهی دیگر است #عاقلان جویند حق را در برون خویشتن #عاشقان را از درون با دوست راهی دیگر است #فیض_کاشانی ...

ذره ذره نور حق را جلوه گاهی دیگر است یک به یک بر وحدت ذاتش گواهی دیگر است #عاقلان جویند حق را در برون خویشتن #عاشقان را از درون با دوست راهی دیگر است #فیض_کاشانی #خاکیان_خدایی

۹ شهریور 1398
4K
‌🍃🌺🍃 ‌ با ما ببین که عشق چ ها کرد و می کند از دل ببرد طاقت و از جان قرار هم #فیض_کاشانی 💕🕊💕

‌🍃🌺🍃 ‌ با ما ببین که عشق چ ها کرد و می کند از دل ببرد طاقت و از جان قرار هم #فیض_کاشانی 💕🕊💕

۱۲ مرداد 1398
4K
🍃🌺🍃 دل بعشق تو دهمٖ تا رمقی در دل هست جان برای تو دهم تا بجهان جان گذردـ #فیض_کاشانی 💕🕊💕

🍃🌺🍃 دل بعشق تو دهمٖ تا رمقی در دل هست جان برای تو دهم تا بجهان جان گذردـ #فیض_کاشانی 💕🕊💕

۱۲ مرداد 1398
2K
ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﺐ ﻗﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺎﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﯾﻦ ﺍی جان ﻧﯿﺎﺭﻡ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﺕ ﭼﻮﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩﻥ ...

ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﺐ ﻗﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺎﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﯾﻦ ﺍی جان ﻧﯿﺎﺭﻡ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﺕ ﭼﻮﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺗﺎ ﻭﺍ ﺷﻮﺩ شعر از : #فیض_کاشانی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دین_اسلام #ادبیات #شعر #شعر_انتظار #انتظار_فرج #منتظر_امام_زمان_عج ...

۲۸ تیر 1398
5K
♡وصل با دلدار میباید مرا فصل از اغیار می باید مرا من کجا و رسم عقل و دین کجا مست یارم یار می باید مرا #آرزویم‌شهادت‌است💔 #فیض_کاشانی #خاکیان_خدایی #مدافع_سبزحرم

♡وصل با دلدار میباید مرا فصل از اغیار می باید مرا من کجا و رسم عقل و دین کجا مست یارم یار می باید مرا #آرزویم‌شهادت‌است💔 #فیض_کاشانی #خاکیان_خدایی #مدافع_سبزحرم

۱۴ تیر 1398
4K
بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا #فیض_کاشانی

بی تو باشم هر دو عالم یک قفس باشد مرا #فیض_کاشانی

۱۴ تیر 1398
6K
🌾ﺍﯾﻨﺠﻬﺎﻥ ﻭﺁﻧﺠﻬﺎﻥ ﺑﺎﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﻧﺪﺍﺩﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭼﺎﮎ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺟﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻠﮏ ﺳﺠﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ #سروده_های_عاشقانه #فیض_کاشانی 🆔 @RomanticPoem 🍂 ...

🌾ﺍﯾﻨﺠﻬﺎﻥ ﻭﺁﻧﺠﻬﺎﻥ ﺑﺎﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﻧﺪﺍﺩﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﭼﺎﮎ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺟﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻠﮏ ﺳﺠﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ #سروده_های_عاشقانه #فیض_کاشانی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۳ خرداد 1398
2K
🌾غم ز خوی خویش دارد خاطر غمناک ما نم ز جوی خویش دارد دیذه نمناک ما ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺯﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ #سروده_های_عاشقانه #فیض_کاشانی 🆔 @RomanticPoem ...

🌾غم ز خوی خویش دارد خاطر غمناک ما نم ز جوی خویش دارد دیذه نمناک ما ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺯﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﺧﺎﮎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﻣﺎ #سروده_های_عاشقانه #فیض_کاشانی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۳ خرداد 1398
2K
بهشت دیگران گلزار باشد .. بهشت ما رخ دلدار باشد .. #فیض_کاشانی #عکس_نوشته

بهشت دیگران گلزار باشد .. بهشت ما رخ دلدار باشد .. #فیض_کاشانی #عکس_نوشته

۱۰ خرداد 1398
7K
گفتم به کامِ وصلت، خواهم رسید روزی!‌‌ ‌‌‌ گفتا که نیک بنگر؛ شاید رسیده باشی…‌‌ ‌‌‌ #فیض_کاشانی‌‌

گفتم به کامِ وصلت، خواهم رسید روزی!‌‌ ‌‌‌ گفتا که نیک بنگر؛ شاید رسیده باشی…‌‌ ‌‌‌ #فیض_کاشانی‌‌

۱ خرداد 1398
6K
-همه سرخوش از وصالت، من و حسرتِ خیالت... همه را شراب دادی و مرا سراب دادی..! #فیض_کاشانی

-همه سرخوش از وصالت، من و حسرتِ خیالت... همه را شراب دادی و مرا سراب دادی..! #فیض_کاشانی

۲۶ اردیبهشت 1398
14K
دردها را عشق درمان میکند... درد را بی عاشقی درمان کجا... #فیض_کاشانی🌷 سه شنبه دهم #اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت بیست : چهل دقیقه ۱۸۲۴ ۱۸۰۹

دردها را عشق درمان میکند... درد را بی عاشقی درمان کجا... #فیض_کاشانی🌷 سه شنبه دهم #اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت بیست : چهل دقیقه ۱۸۲۴ ۱۸۰۹

۱۰ اردیبهشت 1398
13K
اینکه گفتند وفائی بجهان میباشد ما ندیدیم وفادار،غلط بود غلط! یار غمخوار وفادار به جز دوست نبود سخن یاری اغیار،غلط بود غلط...! #فیض_کاشانی

اینکه گفتند وفائی بجهان میباشد ما ندیدیم وفادار،غلط بود غلط! یار غمخوار وفادار به جز دوست نبود سخن یاری اغیار،غلط بود غلط...! #فیض_کاشانی

۳ اردیبهشت 1398
5K
⚡سخن‌نگاشت | بزرگانی مانند مرحوم فیض کاشانی به زیارت مسجد جمکران می‌آمدند 🔻 رهبرانقلاب: بزرگانِ علما اینجا می‌‌آمدند، زیارت میکردند، [از جمله] مرحوم #فیض_کاشانی رضوان الله تعالی علیه. 🔺️ فرزند ایشان، مرحوم علم‌الهُدیٰ رضوان الله ...

⚡سخن‌نگاشت | بزرگانی مانند مرحوم فیض کاشانی به زیارت مسجد جمکران می‌آمدند 🔻 رهبرانقلاب: بزرگانِ علما اینجا می‌‌آمدند، زیارت میکردند، [از جمله] مرحوم #فیض_کاشانی رضوان الله تعالی علیه. 🔺️ فرزند ایشان، مرحوم علم‌الهُدیٰ رضوان الله علیه یک جایی مینویسد که من در خدمت پدرم آمدیم #مسجد_جمکران را زیارت کردیم و ...

۱ اردیبهشت 1398
7K