نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فکر_و_خیالای_لعنتی_من (۲ تصویر)

من فقط گاهی به تو فکر می کنم وگرنه من کجا ، عاشقی کجا همه اش یک وابستگیِ ساده و بی ارزش است مثل کمی فکر کردن به تو در روزهای معمولیم از صبح تا ...

من فقط گاهی به تو فکر می کنم وگرنه من کجا ، عاشقی کجا همه اش یک وابستگیِ ساده و بی ارزش است مثل کمی فکر کردن به تو در روزهای معمولیم از صبح تا شب از شب تا زمانی که فکرت امانِ بیداریم را ببرد... #آریا_نوری #فکر_و_خیالای_لعنتی_من

۱۸ بهمن 1396
5K
من فقط گاهی به تو فکر می کنم وگرنه من کجا ، عاشقی کجا همه اش یک وابستگیِ ساده و بی ارزش است مثل کمی فکر کردن به تو در روزهای معمولیم از صبح تا ...

من فقط گاهی به تو فکر می کنم وگرنه من کجا ، عاشقی کجا همه اش یک وابستگیِ ساده و بی ارزش است مثل کمی فکر کردن به تو در روزهای معمولیم از صبح تا شب از شب تا زمانی که فکرت امانِ بیداریم را ببرد... #آریا_نوری #فکر_و_خیالای_لعنتی_من #96/2/25

۲۵ اردیبهشت 1396
25K