نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فهمیدی (۸ تصویر)

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت ... #فهمیدی ؟ تو فقط مالِ خودِ خودمی ...

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت ... #فهمیدی ؟ تو فقط مالِ خودِ خودمی ...

۵ آذر 1398
162
همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت ... #فهمیدی ؟ تو فقط مالِ خودِ خودمی ...♡

همه چیت مال منه چشات،لبات،نفسات،خنده هات ،بغلت ،جسمت،روحت ... #فهمیدی ؟ تو فقط مالِ خودِ خودمی ...♡

۲۲ مرداد 1398
79
💘#شب_خواستگاری(توی اتاق)🙈🙊 👧🏻#اممممممم🤔 👨🏻چیه به چی #فک میکنی؟😐 👧🏻دارم فک میکنم یه چی به ذهنم برسه #بحثو باز کنم🤔 👨🏻#بحث چی؟😳 👧🏻بحث درمورد کشتن #عمت😒خنگ خب بحث چی؟بحث الان دیگه یه چی به ذهنم برسه ...

💘#شب_خواستگاری(توی اتاق)🙈🙊 👧🏻#اممممممم🤔 👨🏻چیه به چی #فک میکنی؟😐 👧🏻دارم فک میکنم یه چی به ذهنم برسه #بحثو باز کنم🤔 👨🏻#بحث چی؟😳 👧🏻بحث درمورد کشتن #عمت😒خنگ خب بحث چی؟بحث الان دیگه یه چی به ذهنم برسه بگم از بی موضوعی نجات پیدا کنیم🤔 👨🏻اره #فک کن🙄 👧🏻#کوفت توام فک کن😒 👨🏻خخخ ...

۷ اسفند 1395
59
💞 وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی ...

💞 وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی چقد عاشقتم ؟! 💏 اونم با تعجب #نگات میکنه و میگه .. 💕 منم عاشقتم ...

۲۵ آذر 1395
117
💞 وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی ...

💞 وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی چقد عاشقتم ؟! 💏 اونم با تعجب #نگات میکنه و میگه .. 💕 منم عاشقتم ...

۲۴ آذر 1395
124
. وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی ...

. وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نمیشی .. 💙 اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊 ولی تو فقط #نگاش میکنی ..👀 یهو وسط #حرفاش میگی : 💑 میدونی چقد عاشقتم ؟! 💏 اونم با تعجب #نگات میکنه و میگه .. 💕 منم عاشقتم ...

۱ آبان 1395
157
🖊 #هیچ وقتی #فهمیدی یک #احمقی از اون لحظه به بعد تو دیگه یک #احمق نیستی..! 📌 از خودت #انتقاد کن، 📌به خودت #اعتراض کن.

🖊 #هیچ وقتی #فهمیدی یک #احمقی از اون لحظه به بعد تو دیگه یک #احمق نیستی..! 📌 از خودت #انتقاد کن، 📌به خودت #اعتراض کن.

۲۷ مهر 1395
26
#فهمیدی ؟#نمیر #poemfarsifacts

#فهمیدی ؟#نمیر #poemfarsifacts

۱۸ فروردین 1395
35