نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فعالیت_اجتماعی (۳ تصویر)

نان درآوردن مطلقا جزو #وظایف_زن نیست . آن جایی که زن می خواهد برود بیرون برای این که نان دربیاورد نه، همان در خانه بماند. نان درآوردن بر زن لازم نیست، بیخود زحمتش را به ...

نان درآوردن مطلقا جزو #وظایف_زن نیست . آن جایی که زن می خواهد برود بیرون برای این که نان دربیاورد نه، همان در خانه بماند. نان درآوردن بر زن لازم نیست، بیخود زحمتش را به خودش ندهد، کارهایی دارد که معادل آن کار هست داخل خانه، خیلی هم مهم تر ...

۴ مهر 1398
118
برخیا دوست دارن کارهای خوب خوب بکنن.. تو مدرسه... تو مسجد .... تو مرکز فرهنگی و ... یکی ازم پرسید مامان و بابام خیلی راضی نیستن ولی من دوست دارم فعالیت اجتماعی داشته باشم... یه ...

برخیا دوست دارن کارهای خوب خوب بکنن.. تو مدرسه... تو مسجد .... تو مرکز فرهنگی و ... یکی ازم پرسید مامان و بابام خیلی راضی نیستن ولی من دوست دارم فعالیت اجتماعی داشته باشم... یه نفر خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: ای رسول خدا! علاقه دارم ...

۱ اردیبهشت 1397
156
* #چکیده: #نان_درآوردن مطلقا جزو #وظایف زن نیست. اما آنجایی که صحبت فعالیت اجتماعی،جهاد در راه خدا، کار #فرهنگی، حفظ #پشت_جبهه و کارهای #سیاسی است، آنجا #تکلیف و #وظیفه اوست. * #تفصیلی: نان درآوردن مطلقا ...

* #چکیده: #نان_درآوردن مطلقا جزو #وظایف زن نیست. اما آنجایی که صحبت فعالیت اجتماعی،جهاد در راه خدا، کار #فرهنگی، حفظ #پشت_جبهه و کارهای #سیاسی است، آنجا #تکلیف و #وظیفه اوست. * #تفصیلی: نان درآوردن مطلقا جزو #وظایف_زن نیست. آن جایی که زن می خواهد برود بیرون برای این که نان ...

۳ مهر 1395
237