نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فصل_یازدهم (۹ تصویر)

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_نهم و پایانی فصل یازدهم : امام علی علیه‌السلام در ادامه احتجاج با ابوبکر به وی فرمود: آیا رسول خدا صلی ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_نهم و پایانی فصل یازدهم : امام علی علیه‌السلام در ادامه احتجاج با ابوبکر به وی فرمود: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره تو فرمود که تو در دنیا و آخرت صاحب لوای ...

۹ مهر 1395
26
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_هشتم : امام #علی علیه‌السلام در ادامه احتجاج با ابوبکر فرمود: آیا (در سوره هل اتی) صاحب آیه: یوفون بالنذر و ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_هشتم : امام #علی علیه‌السلام در ادامه احتجاج با ابوبکر فرمود: آیا (در سوره هل اتی) صاحب آیه: یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا منم یا تو؟ #ابوبکر گفت البته تو. علی علیه السلام ...

۸ مهر 1395
29
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_هفتم : #علی علیه السلام در ادامه احتجاج خود با ابوبکر پیرامون غصب خلافت توسط وی، فرمود؛ بمن بگو ببینم کسی ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_هفتم : #علی علیه السلام در ادامه احتجاج خود با ابوبکر پیرامون غصب خلافت توسط وی، فرمود؛ بمن بگو ببینم کسی که متصدی چنین امری میشود چه ‏خصوصیاتی باید داشته باشد؟ ابوبکر گفت: خیرخواهی، وفا، عدم ...

۷ مهر 1395
6
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_ششم : #احتجاج #علی علیه السلام با #ابوبکر مرحوم طبرسی احتجاج علی علیه السلام را با ابوبکر در کتاب احتجاج خود ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_ششم : #احتجاج #علی علیه السلام با #ابوبکر مرحوم طبرسی احتجاج علی علیه السلام را با ابوبکر در کتاب احتجاج خود نقل کرده که ذیلا به خلاصه آن اشاره مینمائیم. پس از آنکه امر خلافت به ...

۶ مهر 1395
10
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_پنجم : ادامه اعتراضات برخی از صحابی به ابوبکر پس از ابوذر، #سلمان و #خالد_بن_سعد فضائل #علی علیه السلام و شایستگی ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_پنجم : ادامه اعتراضات برخی از صحابی به ابوبکر پس از ابوذر، #سلمان و #خالد_بن_سعد فضائل #علی علیه السلام و شایستگی او را به مقام خلافت به زبان آوردند و #ابوبکر را از این مقام غاصبانه ...

۵ مهر 1395
20
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_چهارم : #عمر که یارای جوابگوئی در برابر این منطق علی علیه‌السلام را نداشت گفت: هرگز از تو دست بر نمیداریم ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_چهارم : #عمر که یارای جوابگوئی در برابر این منطق علی علیه‌السلام را نداشت گفت: هرگز از تو دست بر نمیداریم تا بیعت کنی! #علی علیه السلام فرمود: خوب با یکدیگر ساخته‏ اید، امروز تو برای ...

۴ مهر 1395
43
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_سوم : عمر دائما به ابوبکر میگفت: تا از #علی بیعت نگیری پایه ‏های تخت خلافت تو مستقر و ثابت نمی ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_سوم : عمر دائما به ابوبکر میگفت: تا از #علی بیعت نگیری پایه ‏های تخت خلافت تو مستقر و ثابت نمی باشد بنابر این مصلحت این است که او را احضار نمائی و از وی بیعت ...

۳ مهر 1395
31
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_دوم : به هر تقدیر هنوز #جنازه پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاک سپرده نشده بود که #ابوبکر خلیفه ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_دوم : به هر تقدیر هنوز #جنازه پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاک سپرده نشده بود که #ابوبکر خلیفه شد ولی در باطن خلافت وی هنوز تثبیت نشده بود زیرا گروهی از انصار و ...

۲۹ شهریور 1395
63
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_اول : اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی،ینحدر عنی السیل ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_یازدهم : خلافت ابوبکر و مقابله امام علی علیه‌السلام با آن #قسمت_اول : اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی،ینحدر عنی السیل و لا یرقی الی الطیر. (نهج البلاغه #خطبه_شقشقیه ) #علی علیه السلام هنوز از #غسل ...

۲۸ شهریور 1395
45