نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فصل_سیزدهم (۱۲ تصویر)

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_یازدهم و پایانی فصل سیزدهم : طبق روایات مورخین و علمای اهل سنت عمر در موارد زیادی گفته: #اگر_علی_نبود_عمر_هلاک_میگردید، چنانکه شیخ سلیمان بلخی در کتاب ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_یازدهم و پایانی فصل سیزدهم : طبق روایات مورخین و علمای اهل سنت عمر در موارد زیادی گفته: #اگر_علی_نبود_عمر_هلاک_میگردید، چنانکه شیخ سلیمان بلخی در کتاب ینابیع المودة می‏ نویسد: کانت الصحابة رضی الله عنهم یرجعون الیه فی احکام الکتاب و ...

۲ آبان 1395
58
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دهم : ابن صباغ مالکی در فصول المهمه مینویسد: مردی را نزد عمر آوردند زیرا او در پاسخ گروهی که از وی پرسیده بودند چگونه ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دهم : ابن صباغ مالکی در فصول المهمه مینویسد: مردی را نزد عمر آوردند زیرا او در پاسخ گروهی که از وی پرسیده بودند چگونه صبح کردی گفته بود:صبح کردم در حالیکه فتنه را دوست دارم و حق را ناخوشایند ...

۱ آبان 1395
58
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_نهم : در جنگ ایران و عرب که عمر برای غلبه بر دشمن به مشورت می ‏پرداخت هر یک از مسلمین چیزی میگفتند. از جمله ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_نهم : در جنگ ایران و عرب که عمر برای غلبه بر دشمن به مشورت می ‏پرداخت هر یک از مسلمین چیزی میگفتند. از جمله گروهی را عقیده بر این بود که لشگریان شام را جمع کرده به نهاوند بفرستد ...

۲۹ مهر 1395
46
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_هشتم : ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می ‏نویسد: روزی نزد #عمر بن خطاب سخن از زیورهای خانه کعبه و زیادی آنها بود ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_هشتم : ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می ‏نویسد: روزی نزد #عمر بن خطاب سخن از زیورهای خانه کعبه و زیادی آنها بود گروهی گفتند: اگر آنها را بیرون بیاوری و به لشگریان دهی اجرش زیادتر است و ...

۲۸ مهر 1395
28
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_هفتم : مردی کسی را کشته بود خانواده مقتول شکایت پیش عمر بردند، عمر دستور داد قاتل را در اختیار پدر مقتول گذارند تا بحکم ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_هفتم : مردی کسی را کشته بود خانواده مقتول شکایت پیش عمر بردند، عمر دستور داد قاتل را در اختیار پدر مقتول گذارند تا بحکم قصاص او را بقتل رساند،پدر مقتول دو ضربت سخت بر آنمرد زد و یقین بمرگ ...

۲۷ مهر 1395
39
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_ششم : زنی را نزد عمر آوردند که شش ماهه زائیده بود. #عمر بخیال اینکه مدت حمل همیشه باید 9 ماه باشد و این زن ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_ششم : زنی را نزد عمر آوردند که شش ماهه زائیده بود. #عمر بخیال اینکه مدت حمل همیشه باید 9 ماه باشد و این زن چون سه ماه زودتر وضع حمل کرده است نتیجه گرفت که قبلا مرتکب فجور شده ...

۲۶ مهر 1395
25
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_پنجم : زن دیوانه ‏ای را به جرم فجور نزد عمر آوردند دستور داد سنگسارش کنند! حضرت امیر علیه السلام نیز حضور داشت به عمر ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_پنجم : زن دیوانه ‏ای را به جرم فجور نزد عمر آوردند دستور داد سنگسارش کنند! حضرت امیر علیه السلام نیز حضور داشت به عمر فرمود: مگر نشنیده ‏ای که رسول خدا چه فرموده است؟ عمر گفت چه فرموده؟ حضرت ...

۲۵ مهر 1395
67
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_پنجم : دو مرد صد دینار در کیسه ‏ای گذاشته و آن را در نزد زنی به امانت سپردند و به او گفتند هرگاه ما ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_پنجم : دو مرد صد دینار در کیسه ‏ای گذاشته و آن را در نزد زنی به امانت سپردند و به او گفتند هرگاه ما هر دو با هم نزد تو آمدیم امانت ما را رد کن و اگر یکی ...

۲۴ مهر 1395
27
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_چهارم : ابن شهر آشوب روایت کرده: که از ابوبکر پرسیدند مردی صبحگاه زنی را تزویج نمود و آن زن شبانگاه وضع حمل کرد و ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_چهارم : ابن شهر آشوب روایت کرده: که از ابوبکر پرسیدند مردی صبحگاه زنی را تزویج نمود و آن زن شبانگاه وضع حمل کرد و آن مرد هم اجلش رسید و مرد. مادر و فرزند دارائی او را به عنوان ...

۲۳ مهر 1395
20
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_سوم : پس از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله جماعتی از یهودیان به مدینه آمده گفتند در مورد اصحاب کهف قرآن میگوید: و ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_سوم : پس از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله جماعتی از یهودیان به مدینه آمده گفتند در مورد اصحاب کهف قرآن میگوید: و لبثوا فی کهفهم ثلاث مأة سنین و ازدادوا تسعا (اصحاب کهف سیصد و نه سال ...

۲۲ مهر 1395
26
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دوم : 2ـ یکی از علمای یهود به نزد ابوبکر آمده و گفت: آیا تو جانشین پیغمبر این امت هستی؟ گفت: آری! یهودی گفت ما ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_دوم : 2ـ یکی از علمای یهود به نزد ابوبکر آمده و گفت: آیا تو جانشین پیغمبر این امت هستی؟ گفت: آری! یهودی گفت ما در توراة دیده ‏ایم که جانشینان پیغمبران در میان امت آنان دانشمندترین امت باشند پس ...

۱۹ مهر 1395
25
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_اول : لا ابقانی الله لمعضلة لم یکن لها ابو الحسن. (عمر بن خطاب) #علی علیه السلام در مدت خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_سیزدهم : #نیازمندی_خلفاء به #علی علیه السلام #قسمت_اول : لا ابقانی الله لمعضلة لم یکن لها ابو الحسن. (عمر بن خطاب) #علی علیه السلام در مدت خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که قریب 25 سال بطول انجامید اگر چه ظاهرا خود را کنار کشیده و خانه نشین ...

۱۸ مهر 1395
57