نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فری (۷۶ تصویر)

زَمآنی فَهمیدَم بَدبَختی چیع کِ مآمآنَم بَرآ آولین بآر نِفرینَم کَرد گِریع نَکَردَم بَلکع خوشحآل شُدَم چون میگَن دُعآی مآدَر گیرآص=) زَمآنی فَهمیدَم بَدبَختی چیع کِ بآبآم صَرَم دآد زَد بآ اینکع میدونصت حَق بآ ...

زَمآنی فَهمیدَم بَدبَختی چیع کِ مآمآنَم بَرآ آولین بآر نِفرینَم کَرد گِریع نَکَردَم بَلکع خوشحآل شُدَم چون میگَن دُعآی مآدَر گیرآص=) زَمآنی فَهمیدَم بَدبَختی چیع کِ بآبآم صَرَم دآد زَد بآ اینکع میدونصت حَق بآ مَنع وَلی اونو بیشتَرعَز مَ دوص دآشت=) زَمآنی فَهمیدَم بَدبَختی چیع کِ دآدآشَم بِجآیی کِ ...

۲ هفته پیش
4K
چِقَعد دِلَم برآ یع نَفَر تَنگ شُدع اِی کآش یِرو بَرگَردع اِمرو بَرآ اَولین بآر آرزوت کَردَم پَ بَرآوردع شو لُدفَن مَگع نَگفتی اَگع آرزو بُکُنَمت بَرآوَردع میشی پَ بَرآوَردع شو A #فری

چِقَعد دِلَم برآ یع نَفَر تَنگ شُدع اِی کآش یِرو بَرگَردع اِمرو بَرآ اَولین بآر آرزوت کَردَم پَ بَرآوردع شو لُدفَن مَگع نَگفتی اَگع آرزو بُکُنَمت بَرآوَردع میشی پَ بَرآوَردع شو A #فری

۲ هفته پیش
7K
#فری #سید #قاسم

#فری #سید #قاسم

۲۲ مهر 1396
25K
+فری -هوم؟ +میای بازی؟ -چه بازی؟ +جرعت یا حقیقت -اوهوم -اول تو شروع کن +جرعت یا حقیقت؟ -حقیقت +بزرگترین دروغی که گفتی؟ -خوبم=) #فری

+فری -هوم؟ +میای بازی؟ -چه بازی؟ +جرعت یا حقیقت -اوهوم -اول تو شروع کن +جرعت یا حقیقت؟ -حقیقت +بزرگترین دروغی که گفتی؟ -خوبم=) #فری

۲۲ مهر 1396
7K
farhadghaemi5.8 #فری #جون #گلستان

farhadghaemi5.8 #فری #جون #گلستان

۱۵ مهر 1396
26K
😉😉😘😍😛😙#فری #جون

😉😉😘😍😛😙#فری #جون

۱۵ مهر 1396
24K
#فری #جونم 😍

#فری #جونم 😍

۱۵ مهر 1396
23K
صَلآمـ خوفینـ؟ دوزتـآن خِعلیـ دِلَمـ بَرآتـون تَنگ شُدع=( میدونـم خِعلیـ بیـ مَعرفتَمـ مَـ تآ چَن وَخ نیسَم دلیـل دآرمآ یِـ رو بِرآتون تَعریفـ میکُنمـ فرآموشَم نَکُنین نمیخوآسم پُصط بِزآرَم وَلی وَختی سیـ اِمآتونو دیدَم نَتونستَم ...

صَلآمـ خوفینـ؟ دوزتـآن خِعلیـ دِلَمـ بَرآتـون تَنگ شُدع=( میدونـم خِعلیـ بیـ مَعرفتَمـ مَـ تآ چَن وَخ نیسَم دلیـل دآرمآ یِـ رو بِرآتون تَعریفـ میکُنمـ فرآموشَم نَکُنین نمیخوآسم پُصط بِزآرَم وَلی وَختی سیـ اِمآتونو دیدَم نَتونستَم پُصط نَزآرَم عآشختونَم عژقآم کِ عآژقع هَمتونَم کِ گَ گآهی آنَم=) @amiwr @rowz @Aylin432 @hanaaaaaase ...

۱۳ مهر 1396
15K
#اول_مهر #با_بعضی_از_بچه_ها #فری #جونم 😍

#اول_مهر #با_بعضی_از_بچه_ها #فری #جونم 😍

۶ مهر 1396
12K
#فری 😰😚😘

#فری 😰😚😘

۳۰ شهریور 1396
9K
دوباره #فری #جون

دوباره #فری #جون

۳۰ شهریور 1396
9K
ژان ژان 😍😛 فری نیگا #فری #جون #گلستان

ژان ژان 😍😛 فری نیگا #فری #جون #گلستان

۳۰ شهریور 1396
9K
#فری #جونم #فدات 😉😘

#فری #جونم #فدات 😉😘

۳۰ شهریور 1396
9K
#فری #جونم #ای_جونم

#فری #جونم #ای_جونم

۳۰ شهریور 1396
9K
#فری #سرویس

#فری #سرویس

۳۰ شهریور 1396
8K
#ایران #بچه_های_تیم_ملی_ایران #فری #جونم

#ایران #بچه_های_تیم_ملی_ایران #فری #جونم

۳۰ شهریور 1396
10K
#فری #جون

#فری #جون

۳۰ شهریور 1396
7K
#فری #جونم

#فری #جونم

۲۵ شهریور 1396
9K
#فری

#فری

۲۱ شهریور 1396
10K
#فری #جونم #فدات

#فری #جونم #فدات

۲۱ شهریور 1396
10K