نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فریدون_مشیری (۴۶۹ تصویر)

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین #فریدون_مشیری

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین #فریدون_مشیری

۱ روز پیش
5K
بانوی قلبم ... دوستت دارم، بسیار هنوز... #فریدون_مشیری

بانوی قلبم ... دوستت دارم، بسیار هنوز... #فریدون_مشیری

۱ روز پیش
5K
از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانی‌ست در این فاصله قربان شما #فریدون_مشیری

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانی‌ست در این فاصله قربان شما #فریدون_مشیری

۲ روز پیش
6K
فرازش ، شوق هستی ، شور پرواز... فرودش غم ، سکوتش مرگ و مرداب! #فریدون_مشیری

فرازش ، شوق هستی ، شور پرواز... فرودش غم ، سکوتش مرگ و مرداب! #فریدون_مشیری

۳ روز پیش
18K
این منم تنها و حیران، نیمه شب؛ کرده ام همراز خود، مهتاب را… گویم امشب بینم آن گل را به خواب؟ من مگر در خواب بینم ، خواب را... #فریدون_مشیری

این منم تنها و حیران، نیمه شب؛ کرده ام همراز خود، مهتاب را… گویم امشب بینم آن گل را به خواب؟ من مگر در خواب بینم ، خواب را... #فریدون_مشیری

۵ روز پیش
5K
سیه‌چشمی، به کارِ عشق استاد به من درس محبت یاد می‌داد! مرا از یاد بُرد آخر، ولی من به‌جز او، عالمی را بُردم از یاد! #فریدون_مشیری

سیه‌چشمی، به کارِ عشق استاد به من درس محبت یاد می‌داد! مرا از یاد بُرد آخر، ولی من به‌جز او، عالمی را بُردم از یاد! #فریدون_مشیری

۱ هفته پیش
5K
تو همه رازِ جهان ریخته در چشمِ سیاهَت من همه محوِ تماشایِ نگاهَت... #فریدون_مشیری

تو همه رازِ جهان ریخته در چشمِ سیاهَت من همه محوِ تماشایِ نگاهَت... #فریدون_مشیری

۱ هفته پیش
6K
‎چشمهایت را می‌ بوسم ‎می‌ دانم هیچکس ‎هیچ گاه در هیچ لحظه ای از آفرینش ‎آنچه را که من ‎در گرگ و میش نگاه تو دیدم ... ‎نخواهد دید ‎#فریدون_مشیری

‎چشمهایت را می‌ بوسم ‎می‌ دانم هیچکس ‎هیچ گاه در هیچ لحظه ای از آفرینش ‎آنچه را که من ‎در گرگ و میش نگاه تو دیدم ... ‎نخواهد دید ‎#فریدون_مشیری

۱ هفته پیش
9K
به سینه تا نفسی هست بی قرار تو ام... #فریدون_مشیری #A #deltang

به سینه تا نفسی هست بی قرار تو ام... #فریدون_مشیری #A #deltang

۱ هفته پیش
5K
‌ گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی... #فریدون_مشیری ‌ ‌

‌ گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی... #فریدون_مشیری ‌ ‌

۲ هفته پیش
5K
تو گفتی:« من به غیر از دیگرانَم چُنینم در وفاداری، چنانَم. » تو غیر از دیگران بودی که امروز نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم! ؟؟؟؟؟؟ ‌ #فریدون_مشیری

تو گفتی:« من به غیر از دیگرانَم چُنینم در وفاداری، چنانَم. » تو غیر از دیگران بودی که امروز نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم! ؟؟؟؟؟؟ ‌ #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
4K
گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است...! هر کجا هست،زمین تا به ثریا قفس است! تا که نادان به جهان حکمروایی دارد! همه‌جا در نظر مردم دانا قفس است...!🌾 #فریدون_مشیری 🍀🍀🍀

گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است...! هر کجا هست،زمین تا به ثریا قفس است! تا که نادان به جهان حکمروایی دارد! همه‌جا در نظر مردم دانا قفس است...!🌾 #فریدون_مشیری 🍀🍀🍀

۲ هفته پیش
6K
تنها نگاه بود و تبسم میان ما تنها نگاه بود و تبسم! ...دست تو بود و دست من این دوستان پاک کز شوق سر به دامن هم می گذاشتند #فریدون_مشیری

تنها نگاه بود و تبسم میان ما تنها نگاه بود و تبسم! ...دست تو بود و دست من این دوستان پاک کز شوق سر به دامن هم می گذاشتند #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
3K
ای دل به کمال عشق آراستمت، وزهرچه به غیرعشق پیراستمت، یک عمر اگر سوختمو کاستمت، امروزچنان شدی که می خواستمت. #فریدون_مشیری ‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌

ای دل به کمال عشق آراستمت، وزهرچه به غیرعشق پیراستمت، یک عمر اگر سوختمو کاستمت، امروزچنان شدی که می خواستمت. #فریدون_مشیری ‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌‌‌

۲ هفته پیش
7K
♥️ با که باید گفت این حال عجیب؟ #فریدون_مشیری

♥️ با که باید گفت این حال عجیب؟ #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
6K
‌ چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم... گل سرخ، گل نور ز باغ سحر آریم... چه زیباست چو خورشید در افشان و درخشان ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم... #فریدون_مشیری ...

‌ چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم... گل سرخ، گل نور ز باغ سحر آریم... چه زیباست چو خورشید در افشان و درخشان ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم... #فریدون_مشیری ‌

۲ هفته پیش
4K
چه خوش لحظه هایی که دزدانه از هم نگاهی ربودیم و رازی نهفتیم چه خوش لحظه هایی که می خواهمت را به شرم و خموشی نگفتیم و گفتیم...! #فریدون_مشیری

چه خوش لحظه هایی که دزدانه از هم نگاهی ربودیم و رازی نهفتیم چه خوش لحظه هایی که می خواهمت را به شرم و خموشی نگفتیم و گفتیم...! #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
7K
بر ماسه ها نوشتـــــم .. دریای هستی من ، از عشق توست سرشار.. این را به یاد. بسپــــار! بر ماسه ها نوشتـــــی ... ای همزبان دیرین ... این آرزوی پاکـــــــی است؛ اما... به باد بسپــــار ...

بر ماسه ها نوشتـــــم .. دریای هستی من ، از عشق توست سرشار.. این را به یاد. بسپــــار! بر ماسه ها نوشتـــــی ... ای همزبان دیرین ... این آرزوی پاکـــــــی است؛ اما... به باد بسپــــار #فریدون_مشیری

۲ هفته پیش
10K
کاش می گفتی چیست ؟ آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست #فریدون_مشیری

کاش می گفتی چیست ؟ آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست #فریدون_مشیری

۳ هفته پیش
8K
هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان‌ها باز! خیالم چون کبوترهای وحشی، می‌کند پرواز... #فریدون_مشیری ‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌

هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان‌ها باز! خیالم چون کبوترهای وحشی، می‌کند پرواز... #فریدون_مشیری ‎‏‎‌‌‌‌‎‏‎‌‌

۳ هفته پیش
7K