نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فریدون_مشیری (۳۳۸ تصویر)

تو می گویی بلای جان عاشق، شب هجران و غم های فراق است؟ ولی چشمان بی تاب تو گوید: بلای جان عاشق اشتیاق است...! #فریدون_مشیری

تو می گویی بلای جان عاشق، شب هجران و غم های فراق است؟ ولی چشمان بی تاب تو گوید: بلای جان عاشق اشتیاق است...! #فریدون_مشیری

۱۱ ساعت پیش
14K
وز شوقِ این محال که دستم به دست توست، من جای راه رفتن... پرواز میکنم!! #فریدون_مشیری

وز شوقِ این محال که دستم به دست توست، من جای راه رفتن... پرواز میکنم!! #فریدون_مشیری

۱۶ ساعت پیش
9K
هیـچ جـزیـادتـو،رویای دلاویـزم نـیست هیـچ جـزنـام تـو،حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم ومی سوزم وفـریادم نـه دوست می دارم ومی خواهم وپرهیزم نـیست #فریدون_مشیری

هیـچ جـزیـادتـو،رویای دلاویـزم نـیست هیـچ جـزنـام تـو،حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم ومی سوزم وفـریادم نـه دوست می دارم ومی خواهم وپرهیزم نـیست #فریدون_مشیری

۱۶ ساعت پیش
2K
یاد من باشد امروز دم صبح ، جور دیگر باشم بد نگویم ؛ به هوا، آب، زمین مهربان باشم ، با مردم شهر و فراموش کنم ، هر چه گذشت...! #فریدون_مشیری

یاد من باشد امروز دم صبح ، جور دیگر باشم بد نگویم ؛ به هوا، آب، زمین مهربان باشم ، با مردم شهر و فراموش کنم ، هر چه گذشت...! #فریدون_مشیری

۱ روز پیش
8K
ای ع‍ـشـق، پنـاهگـاه پنداشـتـمـت ای چاه ِنـه‍ـفـته راه پـنـداشـتـمـت ای چشـمِ سیاه، آه ای چشـم سیـــاه آتـش بـودی، نـگـاه پـنـداشـتـمـت..! ‌ #فریدون_مشیری

ای ع‍ـشـق، پنـاهگـاه پنداشـتـمـت ای چاه ِنـه‍ـفـته راه پـنـداشـتـمـت ای چشـمِ سیاه، آه ای چشـم سیـــاه آتـش بـودی، نـگـاه پـنـداشـتـمـت..! ‌ #فریدون_مشیری

۲ روز پیش
3K
درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین! بی تو بودن، درد دارد می زند من را زمین.. #فریدون_مشیری

درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین! بی تو بودن، درد دارد می زند من را زمین.. #فریدون_مشیری

۲ روز پیش
5K
راست می گفتند همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق می افتد من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم زمانی که از دست می رفت و پاهای خسته ام توان دویدن نداشت چشم می ...

راست می گفتند همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق می افتد من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم زمانی که از دست می رفت و پاهای خسته ام توان دویدن نداشت چشم می گشودم همه رفته بودند مثل "بامدادی" که گذشت و دیر فهمیدم که دیگر شب است ...

۲ روز پیش
7K
مرا ..!

مرا ..! " از یاد برد آخر " ولی من ، بجز او عالمی را بردم از یاد.! #فریدون_مشیری 🍃💔🍃

۳ روز پیش
3K
درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین! بی تو بودن، درد دارد می زند من را زمین.. #فریدون_مشیری

درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین! بی تو بودن، درد دارد می زند من را زمین.. #فریدون_مشیری

۳ روز پیش
5K
آنچه در یادش نمانده، یاد ماست...! #فریدون_مشیری

آنچه در یادش نمانده، یاد ماست...! #فریدون_مشیری

۴ روز پیش
4K
عاشقم ... اهل همین کوچه‌ بن‌بست کناری ...! که تو از پنجره‌اش ، پای به قلبِ من دیوانه نهادی ! تو کجا ؟ کوچه کجا ... پنجره‌ی باز کجا ...؟! من کجا ؟ عشق کجا ...

عاشقم ... اهل همین کوچه‌ بن‌بست کناری ...! که تو از پنجره‌اش ، پای به قلبِ من دیوانه نهادی ! تو کجا ؟ کوچه کجا ... پنجره‌ی باز کجا ...؟! من کجا ؟ عشق کجا ... طاقتِ آغاز کجا ...؟! #فریدون_مشیری

۴ روز پیش
5K
لب بسته و پر سوخته از کوی #تو رفتم رفتم ،به خدا گر #هوسم بود #بسم بود #فریدون_مشیری

لب بسته و پر سوخته از کوی #تو رفتم رفتم ،به خدا گر #هوسم بود #بسم بود #فریدون_مشیری

۴ روز پیش
6K
عاشقم ... اهل همین کوچه‌ بن‌بست کناری ...! که تو از پنجره‌اش ، پای به قلبِ من دیوانه نهادی ! تو کجا ؟ کوچه کجا ... پنجره‌ی باز کجا ...؟! من کجا ؟ عشق کجا ...

عاشقم ... اهل همین کوچه‌ بن‌بست کناری ...! که تو از پنجره‌اش ، پای به قلبِ من دیوانه نهادی ! تو کجا ؟ کوچه کجا ... پنجره‌ی باز کجا ...؟! من کجا ؟ عشق کجا ... طاقتِ آغاز کجا ...؟! #فریدون_مشیری

۴ روز پیش
4K
‍ به یاد #فریدون_مشیری شاعر مهربانی، طبیعت و انسانیت «گرگ درون» گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر ... لاجرم جاری است پیکاری بزرگ روز و شب مابین این انسان ...

‍ به یاد #فریدون_مشیری شاعر مهربانی، طبیعت و انسانیت «گرگ درون» گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر ... لاجرم جاری است پیکاری بزرگ روز و شب مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست ای بسا ...

۵ روز پیش
6K
غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری

غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری

۵ روز پیش
8K
هر بامداد تا نور مهر می دمد از کوه های دور من بال می گشایم ، چابک تر از نسیم پیغام صبحدم را با شعرهای روشن پرواز می دهم و چه زیباست پیغام صبح .. ...

هر بامداد تا نور مهر می دمد از کوه های دور من بال می گشایم ، چابک تر از نسیم پیغام صبحدم را با شعرهای روشن پرواز می دهم و چه زیباست پیغام صبح .. #فریدون_مشیری

۶ روز پیش
7K
با قلم می گویم : - ای همزاد، ای همراه، ای هم سرنوشت هر دومان حیران بازیهای دوران های زشت. شعرهایم را نوشتی دست خوش؛ اشک هایم را کجا خواهی نوشت؟ #فریدون_مشیری

با قلم می گویم : - ای همزاد، ای همراه، ای هم سرنوشت هر دومان حیران بازیهای دوران های زشت. شعرهایم را نوشتی دست خوش؛ اشک هایم را کجا خواهی نوشت؟ #فریدون_مشیری

۱ هفته پیش
5K
تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست #فریدون_مشیری

تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست #فریدون_مشیری

۱ هفته پیش
5K
می خواهمت ای با تو شیرین زندگانی ای دست هایت ساقه های مهربانی ای هستی ام را کرده چشمان تو تاراج بخشیده بار دیگرم شور جوانی ... #فریدون_مشیری💚

می خواهمت ای با تو شیرین زندگانی ای دست هایت ساقه های مهربانی ای هستی ام را کرده چشمان تو تاراج بخشیده بار دیگرم شور جوانی ... #فریدون_مشیری💚

۱ هفته پیش
7K
غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری #آنشرلی

غمی شیرین دلم را می نوازد... #فریدون_مشیری #آنشرلی

۱ هفته پیش
8K