نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فروغ_فرخزاد (۱۰۸ تصویر)

🍃 و دختری‌ که گونه‌هایش را با برگ‌های‌ شمعدانی‌ رنگ می‌زد، آه....... اکنون زنی‌ تنهاست... اکنون زنی‌ تنهاست... 🍃 #فروغ_فرخزاد 🍃🌸🍃

🍃 و دختری‌ که گونه‌هایش را با برگ‌های‌ شمعدانی‌ رنگ می‌زد، آه....... اکنون زنی‌ تنهاست... اکنون زنی‌ تنهاست... 🍃 #فروغ_فرخزاد 🍃🌸🍃

۲ روز پیش
4K
🍃 گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ بی فریب خوردن زندگی سخت است #فروغ_فرخزاد 🍃🌸

🍃 گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ بی فریب خوردن زندگی سخت است #فروغ_فرخزاد 🍃🌸

۲ روز پیش
5K
بر لبانم قفل خاموشی زدم با کلیدی آشنا 💋بازش کنید کودک دل رنجه دست جفاست با سر انگشت وفا… نازش کنید #فروغ_فرخزاد👌🌺

بر لبانم قفل خاموشی زدم با کلیدی آشنا 💋بازش کنید کودک دل رنجه دست جفاست با سر انگشت وفا… نازش کنید #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
5K
#باز_در_چهره_خاموش_خیال خنده زد،چشم گناه آموزت باز #من #ماندم #و در غربت دل #حسرت #بوسه_ی #هستی_سوزت #فروغ_فرخزاد👌🌺

#باز_در_چهره_خاموش_خیال خنده زد،چشم گناه آموزت باز #من #ماندم #و در غربت دل #حسرت #بوسه_ی #هستی_سوزت #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
7K
#ایکاش #که #آدمها #دلتنگ ... ... #نمی_مردند #فروغ_فرخزاد👌🌺

#ایکاش #که #آدمها #دلتنگ ... ... #نمی_مردند #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
6K
#هیچ #میدانی #که #من #در #قلب #خویش #نقشی #از #عشق تو #پنهان_داشتم؟ #فروغ_فرخزاد👌🌺

#هیچ #میدانی #که #من #در #قلب #خویش #نقشی #از #عشق تو #پنهان_داشتم؟ #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
9K
به خدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم،صد افسوس می روم،خنده به لب،خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل ...

به خدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم،صد افسوس می روم،خنده به لب،خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
5K
آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی ازتو لبریزم پوچ پنداشتم فریب تورا ز تو ماندم، تو را هدر کردم غافل ازآنکه تو به جایی ومن همچو آبی روان که درگذرم #فروغ_فرخزاد👌🌺

آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی ازتو لبریزم پوچ پنداشتم فریب تورا ز تو ماندم، تو را هدر کردم غافل ازآنکه تو به جایی ومن همچو آبی روان که درگذرم #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
4K
هر کجا می نگرم ، باز هم اوست که به چشمان ترم خیره شده... #با #که #گویم #ستم #عشقش #را #فروغ_فرخزاد👌🌺

هر کجا می نگرم ، باز هم اوست که به چشمان ترم خیره شده... #با #که #گویم #ستم #عشقش #را #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
5K
#ما #یکدگر #را #با #نفسهامان #آلوده #میسازیم آلودهٔ تقوای خوشبختی #فروغ_فرخزاد👌🌺

#ما #یکدگر #را #با #نفسهامان #آلوده #میسازیم آلودهٔ تقوای خوشبختی #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
4K
من عریانم، عریانم، عریانم مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت عریانم و #زخم_های_من_همه_از_عشق_است #فروغ_فرخزاد👌🌺

من عریانم، عریانم، عریانم مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت عریانم و #زخم_های_من_همه_از_عشق_است #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
3K
میبندم این دو چشم پر آتش را تا داغ و پر تپش نشود قلبم از شعلهٔ نگاه پریشانش #فروغ_فرخزاد👌🌺

میبندم این دو چشم پر آتش را تا داغ و پر تپش نشود قلبم از شعلهٔ نگاه پریشانش #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
3K
تا به کی در عطشی دردآلود به سر آرم همه شبهایم را خوب دانم که مرا برده ز یاد زآنکه شیرین شده از من کامش #فروغ_فرخزاد👌🌺

تا به کی در عطشی دردآلود به سر آرم همه شبهایم را خوب دانم که مرا برده ز یاد زآنکه شیرین شده از من کامش #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
3K
کاش چون آینه روشن می شد دلم از نقش تو و خندهٔ تو صبحگاهان به تنم می لغزید گرمی دست نوازندهٔ تو #فروغ_فرخزاد👌🌺

کاش چون آینه روشن می شد دلم از نقش تو و خندهٔ تو صبحگاهان به تنم می لغزید گرمی دست نوازندهٔ تو #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
3K
آتشی کز دیدگانش سر کشید این دل دیوانه را دربند کرد گم شدم در پهنهٔ صحرای عشق در شبی چون چهرهٔ بختم سیاه #فروغ_فرخزاد👌🌺

آتشی کز دیدگانش سر کشید این دل دیوانه را دربند کرد گم شدم در پهنهٔ صحرای عشق در شبی چون چهرهٔ بختم سیاه #فروغ_فرخزاد👌🌺

۴ روز پیش
3K
می‌توان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور، اما کر می‌توان فریاد زد با صدائی سخت کاذب، سخت بیگانه

می‌توان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور، اما کر می‌توان فریاد زد با صدائی سخت کاذب، سخت بیگانه "دوست می‌دارم" #فروغ_فرخزاد 💜

۴ روز پیش
5K
ای شراب تلخ ِ من ترک تو تسکینم نداد

ای شراب تلخ ِ من ترک تو تسکینم نداد " بی تو بودن هم شبیه ِ با تو بودن مشکل است ... #فروغ_فرخزاد ‌

۵ روز پیش
5K
تو را می‌خواهم و دانم که هرگز به کامِ دل در آغوشت نگیرم ♥️ #فروغ_فرخزاد

تو را می‌خواهم و دانم که هرگز به کامِ دل در آغوشت نگیرم ♥️ #فروغ_فرخزاد

۷ روز پیش
4K
و همچون... نسیمِ صبح... لرزان و بی قرار... وزیدم به سوی تو... #فروغ_فرخزاد🌷

و همچون... نسیمِ صبح... لرزان و بی قرار... وزیدم به سوی تو... #فروغ_فرخزاد🌷

۷ روز پیش
9K
امّا تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم در سینه هیچ نیست به جز آرزویِ تو... #فروغ_فرخزاد 💞

امّا تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم در سینه هیچ نیست به جز آرزویِ تو... #فروغ_فرخزاد 💞

۱ هفته پیش
5K