نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرمانده_لشکر (۵ تصویر)

می گفت : « پاسدار یعنی کسی که کار کنه، بجنگه، خسته نشه کسی که نخوابه ، تا وقتی خود به خود خوابش ببره...» یه بار توی جلسه‌ی فرماندهان داشت روی کالک، شرایط منطقه رو ...

می گفت : « پاسدار یعنی کسی که کار کنه، بجنگه، خسته نشه کسی که نخوابه ، تا وقتی خود به خود خوابش ببره...» یه بار توی جلسه‌ی فرماندهان داشت روی کالک، شرایط منطقه رو توضیح می‌داد؛ یه دفعه وسطِ صحبت صداش قطع شد. از خستگی خوابش برده بود دلمون ...

۱۴ مهر 1398
5K
شهید آوینی: آن آستین خالی که با باد این سو و آن سو می‌شود نشانِ مردانگی‌ست ، گاهی باد فقط بایـد به افتخارِ حاج حسین بوزد تا نامردهای روزگار رسوا شوند … #شهید_حاج‌حسین_خرازی #فرمانده_لشکر۱۴_امام‌حسین #بخون

شهید آوینی: آن آستین خالی که با باد این سو و آن سو می‌شود نشانِ مردانگی‌ست ، گاهی باد فقط بایـد به افتخارِ حاج حسین بوزد تا نامردهای روزگار رسوا شوند … #شهید_حاج‌حسین_خرازی #فرمانده_لشکر۱۴_امام‌حسین #بخون

۲۳ شهریور 1398
6K
#شهید.آوینی: آن آستین خالی که با باد این سو و آن سو می‌شود نشانِ #مردانگی‌ست ، گاهی بــاد فقط بایـد به افتخارِ #حاج.حسین بِوَزَد تا نامردهای روزگار رسوا شوند … #شهید_حاج‌حسین_خرازی #فرمانده_لشکر۱۴_امام‌حسین

#شهید.آوینی: آن آستین خالی که با باد این سو و آن سو می‌شود نشانِ #مردانگی‌ست ، گاهی بــاد فقط بایـد به افتخارِ #حاج.حسین بِوَزَد تا نامردهای روزگار رسوا شوند … #شهید_حاج‌حسین_خرازی #فرمانده_لشکر۱۴_امام‌حسین

۱۰ شهریور 1398
7K
ده خاطره از #شهید_حاج_حسین_خرازی ♡به مناسبت #سالروز_شهادت_حاج_حسین_خرازی♡ 1) مرحله اول عملیات که تمام می شود، آزاد باش می دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ خنک ، عین یک تکه یخ . انگار گنج پیدا کرده ...

ده خاطره از #شهید_حاج_حسین_خرازی ♡به مناسبت #سالروز_شهادت_حاج_حسین_خرازی♡ 1) مرحله اول عملیات که تمام می شود، آزاد باش می دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ خنک ، عین یک تکه یخ . انگار گنج پیدا کرده باشیم توی این گرما. از راه نرسیده، می گوید«می خواین از مهمونتون پذیرایی کنین؟» می ...

۸ اسفند 1395
18K
ده خاطره از #شهید_حاج_حسین_خرازی ♡به مناسبت #سالروز_شهادت_حاج_حسین_خرازی♡ 1) مرحله اول عملیات که تمام می شود، آزاد باش می دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ خنک ، عین یک تکه یخ . انگار گنج پیدا کرده ...

ده خاطره از #شهید_حاج_حسین_خرازی ♡به مناسبت #سالروز_شهادت_حاج_حسین_خرازی♡ 1) مرحله اول عملیات که تمام می شود، آزاد باش می دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ خنک ، عین یک تکه یخ . انگار گنج پیدا کرده باشیم توی این گرما. از راه نرسیده، می گوید«می خواین از مهمونتون پذیرایی کنین؟» می ...

۸ اسفند 1395
16K