نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرعون_و_مرد_دانا (۱ تصویر)

#فرعون_و_مرد_دانا فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. ...

#فرعون_و_مرد_دانا فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این اندیشه بود که چه ...

۱۱ خرداد 1395
5K