نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرزانه_صدهزاری (۱۴۱ تصویر)

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر "برنگردد" منتظر است سراغش را بگیرید.! #فرزانه_صدهزاری

۱ هفته پیش
3K
وقتی‌که خواستی بروی؛ شعله‌ی گاز را خاموش کن، گل‌ها را آب بده، قفس قناری‌ها را باز بگذار و روی من ملحفه‌ی سفید بکش... #فرزانه_صدهزاری

وقتی‌که خواستی بروی؛ شعله‌ی گاز را خاموش کن، گل‌ها را آب بده، قفس قناری‌ها را باز بگذار و روی من ملحفه‌ی سفید بکش... #فرزانه_صدهزاری

۱ هفته پیش
3K
آقای #دکتر دیدی تا بارون میاد آدما چه ذوقی میکنن!؟ دیدی همشون میگن ما زیر بارون خاطره داریم؟ اصن بارونو زیادی گندش کردن.. وگرنه چیزه خاصی نیست. بارون میاد،سرد میشه هوا،ترافیک میشه،خیس میشیم،شیشه ماشینا بخار ...

آقای #دکتر دیدی تا بارون میاد آدما چه ذوقی میکنن!؟ دیدی همشون میگن ما زیر بارون خاطره داریم؟ اصن بارونو زیادی گندش کردن.. وگرنه چیزه خاصی نیست. بارون میاد،سرد میشه هوا،ترافیک میشه،خیس میشیم،شیشه ماشینا بخار میکنن،یه وقتایی سیل میاد.. ولی من میدونم چرا همه دوسش دارن.. چون همیشه نیست،کارشو بلده ...

۲ هفته پیش
15K
نه اینکه رفتن بلد نباشم ها من فقط می خواهم حداقل برایِ تو

نه اینکه رفتن بلد نباشم ها من فقط می خواهم حداقل برایِ تو "جمعه ها" غم انگیز نباشد.! #فرزانه_صدهزاری ‌

۲ هفته پیش
3K
. گولِ عکسهایم را نخورید.! من هنگامِ زل زدن به لنز دوربین در سرم فکر یک

. گولِ عکسهایم را نخورید.! من هنگامِ زل زدن به لنز دوربین در سرم فکر یک "نفر" می چرخد که می دانم عکسهایم را میبیند.! چشمانم برق می زند.. لبانم لبخند می زنند.. عکس هایم زیبا می شوند.. #فرزانه_صدهزاری .

۲ هفته پیش
4K
او‌ یک دروغگوی تمام عیار بود. از «در ترافیک گیر کردم» هایش بگیر تا «دوستت دارم»هایش. پشت هر «دلم برایت تنگ شده» هایش دلی بود که هرگز برای من تنگ نمیشد. به جرات میتوانم بگویم ...

او‌ یک دروغگوی تمام عیار بود. از «در ترافیک گیر کردم» هایش بگیر تا «دوستت دارم»هایش. پشت هر «دلم برایت تنگ شده» هایش دلی بود که هرگز برای من تنگ نمیشد. به جرات میتوانم بگویم بعد از هر «تو عشق منی» در دلش به من پوزخندی میزد و این جمله ...

۲ هفته پیش
9K
گاهی اگر تمام مردهای شهر خریدار ناز تو باشند،تو فقط دلت می خواهد... برای یک نفر خانومی کنی... برای یک نفر زن باشی... برای یک نفر عطر بزنی... برای یک نفر لبخند بزنیی... و یک ...

گاهی اگر تمام مردهای شهر خریدار ناز تو باشند،تو فقط دلت می خواهد... برای یک نفر خانومی کنی... برای یک نفر زن باشی... برای یک نفر عطر بزنی... برای یک نفر لبخند بزنیی... و یک تنه چه قیامتی به پا می کنی اگر آن یک نفر که باید باشــــــد.. #فرزانه_صدهزاری

۲ هفته پیش
4K
.شما گمان میکنید اگر من هنوز هم گاهی نگاهم به افرادیست که در گذشته ی من بودند به این خاطر است که چشمم دنبالشان است ؟ اصلا اینطور نیست،آنها همان روزی که از زندگی من ...

.شما گمان میکنید اگر من هنوز هم گاهی نگاهم به افرادیست که در گذشته ی من بودند به این خاطر است که چشمم دنبالشان است ؟ اصلا اینطور نیست،آنها همان روزی که از زندگی من رفتند برایم تمام شدند. من فقط نگاهشان میکنم تا شاهد این باشم که جهان چگونه ...

۲ هفته پیش
5K
هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر " برنگردد " منتظر است سراغش را بگیرید ! #فرزانه_صدهزاری

۳ هفته پیش
3K
از زندگی کردن دست نمی کشم.. فقط کمی دور می شوم فاصله میگیرم از آدم هایی که دل گیرم میکنند.. از خاطراتی که ناراحتم میکنند.. از حسود ها.. از دل سنگ ها.. از بی معرفت ...

از زندگی کردن دست نمی کشم.. فقط کمی دور می شوم فاصله میگیرم از آدم هایی که دل گیرم میکنند.. از خاطراتی که ناراحتم میکنند.. از حسود ها.. از دل سنگ ها.. از بی معرفت ها.. از نامهربان ها.. از سیاهی ها.. و بدون آنها با خیالی آسوده زندگی میکنم.. ...

۳ هفته پیش
8K
آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق ...

آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق نیست. آقای دکتر.ما از عشق کشیدیم،از رفیق کشیدیم،از فامیل کشیدیم.دیگه تحمل هیچی رو نداریم. میخوایم ...

۴ هفته پیش
27K
آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق ...

آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق نیست. آقای دکتر.ما از عشق کشیدیم،از رفیق کشیدیم،از فامیل کشیدیم.دیگه تحمل هیچی رو نداریم. میخوایم ...

۴ هفته پیش
45K
هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر "برنگردد" منتظر است سراغش را بگیرید.! #فرزانه_صدهزاری

۲۷ مهر 1398
3K
🍁🍃هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

🍁🍃هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر "برنگردد" منتظر است سراغش را بگیرید.! #فرزانه_صدهزاری

۲۴ مهر 1398
3K
🍁🍃او‌ یک دروغگوی تمام عیار بود. از «در ترافیک گیر کردم» هایش بگیر تا «دوستت دارم»هایش. پشت هر «دلم برایت تنگ شده» هایش دلی بود که هرگز برای من تنگ نمیشد. به جرات میتوانم بگویم ...

🍁🍃او‌ یک دروغگوی تمام عیار بود. از «در ترافیک گیر کردم» هایش بگیر تا «دوستت دارم»هایش. پشت هر «دلم برایت تنگ شده» هایش دلی بود که هرگز برای من تنگ نمیشد. به جرات میتوانم بگویم بعد از هر «تو عشق منی» در دلش به من پوزخندی میزد و این جمله ...

۲۴ مهر 1398
16K
هیچ وقت غصه ی گذشته رو نمیخورم غصه ی اتفاق افتاده. بدترین روزی رو که سال گذشته داشتم رو یادمه اما فقط یادمه.. مثل ا‌ون روز درد نمیکشم مثل اون روز اشک نمیریزم.. یه شبایی ...

هیچ وقت غصه ی گذشته رو نمیخورم غصه ی اتفاق افتاده. بدترین روزی رو که سال گذشته داشتم رو یادمه اما فقط یادمه.. مثل ا‌ون روز درد نمیکشم مثل اون روز اشک نمیریزم.. یه شبایی تو زندگیم اومدن که فکر کردم این آدم مچاله شده روی تخت دیگه تا صبح‌ ...

۱۸ مهر 1398
10K
#بخونید :) میترسم خیلی میترسم.. حتی بیشتر از ارتفاع.. بیشتر از آتشفشان.. یا حتی از سیل بیشتر یا بیشتر از اسلحه بیشتر از گلوله بیشتر از مرگ بیشتر از مرگ خیلی میترسم از اینکه توی ...

#بخونید :) میترسم خیلی میترسم.. حتی بیشتر از ارتفاع.. بیشتر از آتشفشان.. یا حتی از سیل بیشتر یا بیشتر از اسلحه بیشتر از گلوله بیشتر از مرگ بیشتر از مرگ خیلی میترسم از اینکه توی خونه تنها باشمو یه افعی بزرگ پایین تختم باشه هم بیشتر.. قبلاً انقدر ترسو نبودم.. ...

۱۳ مهر 1398
41K
#بخونید :) زیادی فکر نکن.. ریشه ی عقلتو مثل یه دندون بکَنش بنداز بره

#بخونید :) زیادی فکر نکن.. ریشه ی عقلتو مثل یه دندون بکَنش بنداز بره "تخم مرغ ها رو کوبید کنار ماهیتابه و بعدشم پخشش کرد روی روغنا" زندگی کردنو یادت میره یعنی فراموشی میگیری.. "در کابینت رو باز کردو چند ثانیه مکث کرد" کجا گذاشتمش؟!! ببین نمکدون روی میزِ؟ نه ...

۸ مهر 1398
82K
هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر

هیچ زنی دلش نمی آید که دیگر "برنگردد" منتظر است سراغش را بگیرید.! #فرزانه_صدهزاری #ازدواج

۴ مهر 1398
8K
❤🍃جماعت

❤🍃جماعت "دلم تنگ" است.. دست به دست سرم را به سینه اش بچسبانید.! #فرزانه_صدهزاری

۲۸ شهریور 1398
3K