نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرازے_از_وصیت_نام (۱ تصویر)

✍اینجا مزار فرماندهے مخلص وتقواست کہ گفتہ بود: دشمنان نمے دانند ما براے #شهادت مسابقہ مے دهیم.... #شهید_حاج_حسین_همدانی #فرازے_از_وصیت_نامہ مگر می‌توان از نعمت بزرگی که خدای مهربان به ما داده برآییم. نعمت #ولایت_فقیه، امام بزرگوارمان، ...

✍اینجا مزار فرماندهے مخلص وتقواست کہ گفتہ بود: دشمنان نمے دانند ما براے #شهادت مسابقہ مے دهیم.... #شهید_حاج_حسین_همدانی #فرازے_از_وصیت_نامہ مگر می‌توان از نعمت بزرگی که خدای مهربان به ما داده برآییم. نعمت #ولایت_فقیه، امام بزرگوارمان، آن پیر جمارانی نعمت جانشین خلف آن، علی زمانمان که ادامه‌دهنده همان راه و کاروان ...

۲۱ خرداد 1398
21K