نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فتوحدیث (۹ تصویر)

💢بدهی غصه شب و خواری روز است... #فتوحدیث #اندکی_تامل

💢بدهی غصه شب و خواری روز است... #فتوحدیث #اندکی_تامل

۱۹ مرداد 1396
6K
💢 بزرگ داشتن دنیا شکوه اسلام را میگیرد... #فتوحدیث #اندکی_تامل

💢 بزرگ داشتن دنیا شکوه اسلام را میگیرد... #فتوحدیث #اندکی_تامل

۱۵ مرداد 1396
4K
💢 دعای پدرو مادر برای فرزند، مانند دعای پیامبر برای امت خویش است... #فتوحدیث #حدیث

💢 دعای پدرو مادر برای فرزند، مانند دعای پیامبر برای امت خویش است... #فتوحدیث #حدیث

۱۸ تیر 1396
4K
💢سه چیز است که بنده را به رضوان خدا میرساند...؛ #فتوحدیث #حدیث #بندگی #رضایت

💢سه چیز است که بنده را به رضوان خدا میرساند...؛ #فتوحدیث #حدیث #بندگی #رضایت

۱۸ تیر 1396
5K
💢 هر که به حرام درمان جوید، خداوند در آن شفایی قرار نمی دهد. #فتوحدیث #حرام

💢 هر که به حرام درمان جوید، خداوند در آن شفایی قرار نمی دهد. #فتوحدیث #حرام

۷ تیر 1396
5K
♨️ کافران دوست دارند، شما از سلاح خود غافل شوید تا به یکباره بر شما بتازند.... #فتوحدیث

♨️ کافران دوست دارند، شما از سلاح خود غافل شوید تا به یکباره بر شما بتازند.... #فتوحدیث

۳۱ خرداد 1396
3K
♨️ مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخت ترین مردمان باشند... #فتوحدیث

♨️ مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخت ترین مردمان باشند... #فتوحدیث

۲۹ خرداد 1396
25K
♨️ هرگاه مومنی بتواند برادر خود را یاری رساند اما تنهایش گذارد، خداوند در دنیا و آخرت اورا تنها گذارد... #فتوحدیث #احسان #کمک

♨️ هرگاه مومنی بتواند برادر خود را یاری رساند اما تنهایش گذارد، خداوند در دنیا و آخرت اورا تنها گذارد... #فتوحدیث #احسان #کمک

۲۴ خرداد 1396
4K
♨️ تاثیر محبت بر شخص فرومایه و شخص بزرگوار... #فتوحدیث #اختصاصی_خط۵۷

♨️ تاثیر محبت بر شخص فرومایه و شخص بزرگوار... #فتوحدیث #اختصاصی_خط۵۷

۲۳ خرداد 1396
1K