نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاطمه_سلمانی (۱۷ تصویر)

به اندازه ی کافی قوی بوده ام و حالا زندگی میچسبد به مردمک چشمانم! به انحنای لب هایم، به بند بندِ انگشتانم.. و عشق میتواند شروع این زندگی باشد .. از قوی بودن کلافه ام! ...

به اندازه ی کافی قوی بوده ام و حالا زندگی میچسبد به مردمک چشمانم! به انحنای لب هایم، به بند بندِ انگشتانم.. و عشق میتواند شروع این زندگی باشد .. از قوی بودن کلافه ام! و حالا عشق میتواند تمام مرا تسخیر کند! واین نشانه ی ضعف من نیست! نشانه ...

۲ آبان 1398
3K
✔یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را... لازمتان می شود برایِ وقت هایی که آدم هایِ زندگیتان، دستشان می رود رویِ نقطه ضعفتان و دلتان را بند می کنند ...

✔یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را... لازمتان می شود برایِ وقت هایی که آدم هایِ زندگیتان، دستشان می رود رویِ نقطه ضعفتان و دلتان را بند می کنند به نبودنشان... یاد بگیرید که هیچ جایِ زندگی ‌جوابِ محبت هایتان چیزی نمی شود که ...

۵ شهریور 1398
15
یاد بگیرید محکم بودن را.‌ قوی بودن را.‌ کوه و سنگ بودن را.. لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان.. یاد ...

یاد بگیرید محکم بودن را.‌ قوی بودن را.‌ کوه و سنگ بودن را.. لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان.. یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید .. از ...

۲۷ مرداد 1398
7
✅✔یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند ...

✅✔یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان ... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود ...

۲۶ مرداد 1398
16
🍀❣یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را... کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به ...

🍀❣یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را... کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید. ...

۷ مرداد 1398
12
💙💚 به اندازه ی کافی قوی بوده ام و حالا زندگی میچسبد به مردمک چشمانم! به انحنای لب هایم، به بند بندِ انگشتانم.. و عشق میتواند شروع این زندگی باشد .. از قوی بودن کلافه ...

💙💚 به اندازه ی کافی قوی بوده ام و حالا زندگی میچسبد به مردمک چشمانم! به انحنای لب هایم، به بند بندِ انگشتانم.. و عشق میتواند شروع این زندگی باشد .. از قوی بودن کلافه ام! و حالا عشق میتواند تمام مرا تسخیر کند! و این نشانه ی ضعف من ...

۱۱ تیر 1398
22
میدونست واسه شنیدن

میدونست واسه شنیدن" #دوستت دارم"از زبونِ اون چقد قفسه سینم بالا پایین میشد ولی نمیگفت نکه نمیگفت ها ،میگفت ولی زیادیشو نمیگفت !میگفت ترس دارم !!! ترس دارم از گفتن زیادش؛ ترس دارم تکراری شه و دیگه نخوای بشنوی ازم؛ میترسم رفتنیت کنه "دوست دارم"گفتنم؛ گفتم :ببین بعضی" دوست دارم"گفتنا ...

۸ تیر 1398
21
باید برای داشتنت میدویدم زمین میخوردم بلند میشدم و ادامه میدادم ، باید برای داشتنت قید زمین و زمان را میزدم! باید آنقدر گریه میکردم و پا به زمین میکوبیدم که محتاج ترحم شوم برای ...

باید برای داشتنت میدویدم زمین میخوردم بلند میشدم و ادامه میدادم ، باید برای داشتنت قید زمین و زمان را میزدم! باید آنقدر گریه میکردم و پا به زمین میکوبیدم که محتاج ترحم شوم برای داشتنت و دستانت را در دستانم میدیدم! اما خواستم برایت بنویسم برای داشتنت قیدِ خنده ...

۶ تیر 1398
23
خسته ام #دلبر ! اونقدر خسته که حواسم رفته پیِ رگای دستم ! که زدن بیرون که یخ زدن ! که دستاتو ندارم ... خسته ام دلبر ! خواستم برات بنویسم دیده نشدن را چه ...

خسته ام #دلبر ! اونقدر خسته که حواسم رفته پیِ رگای دستم ! که زدن بیرون که یخ زدن ! که دستاتو ندارم ... خسته ام دلبر ! خواستم برات بنویسم دیده نشدن را چه لذتیست ؟ اما تو نور بودی ! دیدمت دلبر :) همیشه و همه جا ! ...

۳ تیر 1398
51
از عشقتان مــراقبت کنید، پدر شوید برایش و دست های پینه بسته اش را به اوج لطافت برسانید... مادر شوید برایش وتمامی دردهایش را اَمَّن یجیب شوید... مراقبت کنید و تمامی نبودن هایش را دلواپس ...

از عشقتان مــراقبت کنید، پدر شوید برایش و دست های پینه بسته اش را به اوج لطافت برسانید... مادر شوید برایش وتمامی دردهایش را اَمَّن یجیب شوید... مراقبت کنید و تمامی نبودن هایش را دلواپس شوید و تماسِ بی پاسخ رویِ گوشیش... مراقبت کنید و جیبِ خالیِ گونه هایش را ...

۱۴ فروردین 1398
31
یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را... کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به ...

یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را... کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید. ...

۱۰ اسفند 1397
8
. یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را... لازمتان می شود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان، دستشان می رود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند می ...

. یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را... لازمتان می شود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان، دستشان می رود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند می کنند به نبودنشان... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی جواب محبت هایتان چیزی نمی شود ...

۹ آبان 1397
11
من بمیرم برای بودنت؟! برای داشتنت؟؟! برای از دور در آغوش کشیدنت؟؟ آخ که من بمیرم برای تمام قربان صدقه رفتن های نکرده ام،، بوسه های نکاشته ام،، پاییزهای با تونرفته ام،،

من بمیرم برای بودنت؟! برای داشتنت؟؟! برای از دور در آغوش کشیدنت؟؟ آخ که من بمیرم برای تمام قربان صدقه رفتن های نکرده ام،، بوسه های نکاشته ام،، پاییزهای با تونرفته ام،، "دوستت دارم "های از درخت اویزان نَکَرده ام،،، دست عشق را در دستانت نَگُذاشتَنَم،،، بمیرم من برای این ...

۸ مهر 1397
22
یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند ...

یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان ... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی جواب محبت هایتان چیزی نمیشود ...

۲۱ مرداد 1397
24
یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را.. لازمتان می شود برایِ وقت هایی که آدم هایِ زندگیتان ، دستشان می رود رویِ نقطه ضعفتان و دلتان را بند می ...

یاد بگیرید محکم بودن را قوی بودن را کوه و سنگ بودن را.. لازمتان می شود برایِ وقت هایی که آدم هایِ زندگیتان ، دستشان می رود رویِ نقطه ضعفتان و دلتان را بند می کنند به نبودنشان.. یاد بگیرید که هیچ جایِ زندگی ‌جوابِ -محبت هایتان چیزی نمی شود ...

۱۵ مرداد 1397
80
یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند ...

یاد بگیرید محکم بودن را .‌.. قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را ... لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان ، دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان ... یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود ...

۱۰ مرداد 1397
5
یاد بگیرید محکم بودن را.‌ قوی بودن را.‌ کوه و سنگ بودن را.. لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان.. یاد ...

یاد بگیرید محکم بودن را.‌ قوی بودن را.‌ کوه و سنگ بودن را.. لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند میکنند به نبودنشان.. یاد بگیرید که هیچ جای زندگی جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید .. از ...

۲۱ فروردین 1397
35