نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاطمه_جان (۵ تصویر)

#فاطمه_جان

#فاطمه_جان

۶ اسفند 1397
17
#تسلیت😔✋ #فاطمه_جان بُغض دارَم مَرو اَز پیشِ عَلی زَهرا جان😔😢 تونَباشی چه کسی پاک کُنَد اَشکم را😭 #جانان 😔 🏴 @agha_banoO

#تسلیت😔✋ #فاطمه_جان بُغض دارَم مَرو اَز پیشِ عَلی زَهرا جان😔😢 تونَباشی چه کسی پاک کُنَد اَشکم را😭 #جانان 😔 🏴 @agha_banoO

۱۲ اسفند 1395
8
#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه ...

#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه یاس می‏کارد! شبانه، داغ دلش را به خاک می‏گوید؛ اگرچه فردا صبح، از سمت خانه ...

۲۲ بهمن 1395
157
#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه ...

#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه یاس می‏کارد! شبانه، داغ دلش را به خاک می‏گوید؛ اگرچه فردا صبح، از سمت خانه ...

۲۲ بهمن 1395
7
#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه ...

#مناجات #فاطمه_جان، سنگ‏ها بر سوگ تو ندبه می‏خوانند؛ در غروبی که شاخه ‏ات را شکسته بودند. امشب، جای پای دوست، در خانه خالی است و ترنم مهربانی، بی‏حدیث حضور او، خاموش است. ... علی، شبانه یاس می‏کارد! شبانه، داغ دلش را به خاک می‏گوید؛ اگرچه فردا صبح، از سمت خانه ...

۲۲ بهمن 1395
5