نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاضل_نظری (۹۲۲ تصویر)

رازی نهفته در پس حرفی نهفته است مگذار درد ودل کنم و دردسر شود رنج فراق هست و امید وصال نیست این

رازی نهفته در پس حرفی نهفته است مگذار درد ودل کنم و دردسر شود رنج فراق هست و امید وصال نیست این "هست و نیست" کاش که زیر و زبر شود موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است بگذار گفتگو به زبان هنر شود #فاضل_نظری

۷ ساعت پیش
3K
به هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر .... #فاضل_نظری

به هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر .... #فاضل_نظری

۲۰ ساعت پیش
5K
تو را هوایِ به آغوشِ من رسیدن نیست وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است! #فاضل_نظری

تو را هوایِ به آغوشِ من رسیدن نیست وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است! #فاضل_نظری

۱ روز پیش
4K
تو را هوایِ به آغوشِ من رسیدن نیست وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است! #فاضل_نظری

تو را هوایِ به آغوشِ من رسیدن نیست وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است! #فاضل_نظری

۱ روز پیش
4K
گیسوان تو شبیه است به شب اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد #فاضل_نظری

گیسوان تو شبیه است به شب اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد #فاضل_نظری

۲ روز پیش
9K
رسید لب به لب و بوسه های ناب زدیم دو جام بود که با نیّت شراب زدیم دو گل که با عطش بوسه‌های پی در پی به روی پیرهن سرخشان گلاب زدیم نه از هوس ...

رسید لب به لب و بوسه های ناب زدیم دو جام بود که با نیّت شراب زدیم دو گل که با عطش بوسه‌های پی در پی به روی پیرهن سرخشان گلاب زدیم نه از هوس که ز جور زمانه! لب به شراب اگر زدیم برای دل خراب زدیم ... مؤذنا ...

۳ روز پیش
5K
من و جامِ می و معشوق، الباقی اضافات است اگر هستی که بسم الله! در تاخیر آفات است #فاضل_نظری ‌‌‌‌

من و جامِ می و معشوق، الباقی اضافات است اگر هستی که بسم الله! در تاخیر آفات است #فاضل_نظری ‌‌‌‌

۳ روز پیش
5K
عاشقم گر نیستی، لطفی کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت، هر لحظه آبم می کند ... #فاضل_نظری پ ن: این عکس را دوست می دارم .

عاشقم گر نیستی، لطفی کن و نفرت بورز بی تفاوت بودنت، هر لحظه آبم می کند ... #فاضل_نظری پ ن: این عکس را دوست می دارم .

۵ روز پیش
5K
گَرچه با تقدیر ناچار از مُدارا کردنم عشق اگر حق است این حق تا اَبد بَر گردنم... #فاضل_نظری

گَرچه با تقدیر ناچار از مُدارا کردنم عشق اگر حق است این حق تا اَبد بَر گردنم... #فاضل_نظری

۵ روز پیش
3K
تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دلِ من پیش تو سرگردان است ... #فاضل_نظری 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

تن من قایق لنگر زده در طوفان است خودم اینجا دلِ من پیش تو سرگردان است ... #فاضل_نظری 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

۶ روز پیش
6K
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ‌کس، هیچ‌کس این جا به تو مانند نشد #فاضل_نظری 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ‌کس، هیچ‌کس این جا به تو مانند نشد #فاضل_نظری 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

۶ روز پیش
6K
خلاصه‌ی همه‌ی رنج‌های ما این است: پرنده‌ای که دل آورده بود دل برده‌ست... #فاضل_نظری

خلاصه‌ی همه‌ی رنج‌های ما این است: پرنده‌ای که دل آورده بود دل برده‌ست... #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
8K
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ‌کس، هیچ‌کس این جا به تو مانند نشد #فاضل_نظری

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ‌کس، هیچ‌کس این جا به تو مانند نشد #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
7K
مپرس حال مرا روزگار یارم نیست جهنمی شده ام هیچکس کنارم نیست... #فاضل_نظری

مپرس حال مرا روزگار یارم نیست جهنمی شده ام هیچکس کنارم نیست... #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
8K
به هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر .... #فاضل_نظری

به هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر .... #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
7K
نسبت عشق به من نسبت جان است به تن تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من ...؟! #فاضل_نظری

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من ...؟! #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
8K
نمی‌دانم چرا، اما به قدری دوستت دارم که از بیچارگی گاهی به حال خویش می‌گریم ...! #فاضل_نظری

نمی‌دانم چرا، اما به قدری دوستت دارم که از بیچارگی گاهی به حال خویش می‌گریم ...! #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
7K
حاصل رنجم چه بود؟ حسرت و افسوس کاش گل آرزو نکاشته بودم... 🖋 #فاضل_نظری

حاصل رنجم چه بود؟ حسرت و افسوس کاش گل آرزو نکاشته بودم... 🖋 #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
6K
چشمت به ‌چشم ما و دلت پیش دیگریست جای گلایه نیست که این رسمِ دلبریست هرکس گذشت از نظرت در دلت نشست تنها گناه آینه‌ها زود باوریست.. #فاضل_نظری

چشمت به ‌چشم ما و دلت پیش دیگریست جای گلایه نیست که این رسمِ دلبریست هرکس گذشت از نظرت در دلت نشست تنها گناه آینه‌ها زود باوریست.. #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
12K
من که در تنگ برای تو تماشا دارم با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی، ولی ممکن نیست به زبان آورم آن را که تمنا دارم ..... #فاضل_نظری

من که در تنگ برای تو تماشا دارم با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟ دل پر از شوق رهایی، ولی ممکن نیست به زبان آورم آن را که تمنا دارم ..... #فاضل_نظری

۱ هفته پیش
9K