نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فئودور_داستایفسکی (۱۲ تصویر)

امروز روز غمباری بود، هوا بارانی، بی یک تبسم خورشید. درست مثل دوران پیری که در انتظار من است. افکار عجیبی ذهنم را سخت به خود مشغول می‌دارد. احساسات غم‌انگیزی دلم را تنگ کرده و ...

امروز روز غمباری بود، هوا بارانی، بی یک تبسم خورشید. درست مثل دوران پیری که در انتظار من است. افکار عجیبی ذهنم را سخت به خود مشغول می‌دارد. احساسات غم‌انگیزی دلم را تنگ کرده و افکار زیادی، که هنوز برای خودم روشن نیست، در ذهنم زیر و رو میشود. نه ...

۱۸ آذر 1398
457
وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی ...

وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی 🌺 🍂 🌺 🍃 🍃 🍂 🌺 🍃 🍂 🌺 ✨ 🍃 🍂 🌺 🍃 ...

۸ آبان 1398
240
وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی ...

وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی 🌺 🍂🌺🍃 🍃🍂🌺🍃🍂🌺 ✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺🍃🍂🌺

۹ شهریور 1398
27
وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی ...

وای از زن عاشق! حتی گناهان و زشتی‌های معشوقش را هم می پرستد، در آن حدی که خود مرد هم نمی‌تواند جنایاتش را بدان گونه که زنی عاشق برایش تبرئه می کند، تبرئه کند. #فئودور_داستایفسکی 👈سینا&یولیا گیان👉

۸ شهریور 1398
20
#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۲۳ بهمن 1397
270
#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۶ اردیبهشت 1397
266
#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

#من استادِ سخن گفتن در #سکوتم! در تمامِ زندگی‌ام با سکوت سخن گفتم و سرتاسر #تراژدی‌های زندگی‌ام را ساکت زیسته‌ام...! #فئودور_داستایفسکی

۶ اردیبهشت 1397
276
مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنند تا گفته های یک شخص شایسته و ارجمند را ...! #فئودور_داستایفسکی

مردم سخنان یک دروغگوی چیره دست را بیشتر باور میکنند تا گفته های یک شخص شایسته و ارجمند را ...! #فئودور_داستایفسکی

۱۵ خرداد 1396
229
می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلاشش را می‌کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی همه‌ی ما شبیه یکدیگریم . #فئودور_داستایفسکی

می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلاشش را می‌کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی همه‌ی ما شبیه یکدیگریم . #فئودور_داستایفسکی

۷ خرداد 1396
235
🕯 می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلاشش را می‌کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی همه‌ی ما شبیه یکدیگریم . #فئودور_داستایفسکی

🕯 می‌دانم اگر قضاوت نادرستی درباره‌ی کسی بکنم ، جهان همه‌ی تلاشش را می‌کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی همه‌ی ما شبیه یکدیگریم . #فئودور_داستایفسکی

۴ اردیبهشت 1396
513
همه چیز را ؛ به خوبی درک می‌کنم، و این بالاخره مرا خواهد کشت! #فئودور_داستایفسکی

همه چیز را ؛ به خوبی درک می‌کنم، و این بالاخره مرا خواهد کشت! #فئودور_داستایفسکی

۱۰ فروردین 1396
268
همه چیز را به خوبی درک می کنم، و این بلاخره مرا خواهد کشت! #فئودور_داستایفسکی @ensanamarezust

همه چیز را به خوبی درک می کنم، و این بلاخره مرا خواهد کشت! #فئودور_داستایفسکی @ensanamarezust

۱۸ دی 1395
242