نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غیر_شرعی (۲ تصویر)

🌱 . . . 🌱نظرات خود را کامنت😊🌹 . . . 🌱#به_نظر_حقیر: . 🌱چنین فردی اگر واقعا قصد آزار رساندن را دارد،#بیمار است . 🌱یک انسان سالم،هرگز عمدا دیگران را آزار نمیدهد. . 🌱باید پذیرفت ...

🌱 . . . 🌱نظرات خود را کامنت😊🌹 . . . 🌱#به_نظر_حقیر: . 🌱چنین فردی اگر واقعا قصد آزار رساندن را دارد،#بیمار است . 🌱یک انسان سالم،هرگز عمدا دیگران را آزار نمیدهد. . 🌱باید پذیرفت که بی ادبی امری #غیر_عقلانی،#غیر_شرعی و #غیر_اخلاقی ست . . 🌱#در_نتیجه: به ایشان به دید ...

۱۲ شهریور 1396
6K
‌ ⛔️سوال:آیا#زن در انتخاب پوشش بایدمُطیع همسرخودباشد؟ ✅پاسخ:☜هرچندتوافق درپوشش بین همسران موجب الفت بیشتر‌ی می‌گردد،اما نمی‌توان یکدیگر رامجبوربه پوشش #غیر_شرعی نمایند. 👈چون پوشش یکی از واجبات دین است، ولی متاسفانه وقتی از بعضی زنان بدحجاب،سئوال ...

‌ ⛔️سوال:آیا#زن در انتخاب پوشش بایدمُطیع همسرخودباشد؟ ✅پاسخ:☜هرچندتوافق درپوشش بین همسران موجب الفت بیشتر‌ی می‌گردد،اما نمی‌توان یکدیگر رامجبوربه پوشش #غیر_شرعی نمایند. 👈چون پوشش یکی از واجبات دین است، ولی متاسفانه وقتی از بعضی زنان بدحجاب،سئوال می‌شود که چراحجابت را رعایت نمی کنی؟ 👈می‌گویند:همسرم اینگونه خواسته و رضایت داده است، در ...

۲۶ تیر 1396
11K