نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غمباد (۲ تصویر)

ظاهراً هر چند #میخندم؛ درونم #شاد نیست باد اگر در #غبغبم دیدی به جز #غمباد نیست وضع من از منظر علم روانکاوی بد است! مشکلات #جسمی‌ام اما به ظاهر حاد نیست! مثل #شهری جنگی‌ام که ...

ظاهراً هر چند #میخندم؛ درونم #شاد نیست باد اگر در #غبغبم دیدی به جز #غمباد نیست وضع من از منظر علم روانکاوی بد است! مشکلات #جسمی‌ام اما به ظاهر حاد نیست! مثل #شهری جنگی‌ام که سالها بعد از نبرد بازسازی گشته اما باز هم #آباد نیست!

۲۳ آبان 1394
5K
ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار ...

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار کنیم و موج فرهنگی ایجاد کنیم که حداقل پوچ گرا نباشید. منفی باف نباشید. نا ...

۳۰ اردیبهشت 1394
10K