نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غلامحسین_ابراهیمی_دینانی (۱۳ تصویر)

برنامه « #مفاخر_ماندگار » با تجلیل از سه #چهره_ماندگار از مشاهیر معاصر ایران « #نصرالله_افجه_‌ای » #استاد_خوشنویسی ، « #شکوه_نوابی_نژاد » #مادر_مشاوره_ایران و استاد « #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی » #چهره_ماندگار_فلسفه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. #گنجینه_علوی_ساوجی ...

برنامه « #مفاخر_ماندگار » با تجلیل از سه #چهره_ماندگار از مشاهیر معاصر ایران « #نصرالله_افجه_‌ای » #استاد_خوشنویسی ، « #شکوه_نوابی_نژاد » #مادر_مشاوره_ایران و استاد « #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی » #چهره_ماندگار_فلسفه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #نکات_آموزشی #خبر #تجلیل_از_چهره_ماندگار #علماء_و_بزرگان #شف6228 #Culture_and_Literature #news #Islamic_Republic_of_Iran

۲۸ مهر 1397
7K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #سکوت_ویژگی_فقط_انسان_است . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #سکوت #ویژگی_منحصر_انسان #شف9602

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #سکوت_ویژگی_فقط_انسان_است . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #سکوت #ویژگی_منحصر_انسان #شف9602

۱۷ مهر 1397
5K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسانی_که_اهل_باطن_است . #رمز_سخن_بزرگان را در می یابد. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #دریافتن_رمز_سخن_بزرگان #شف9481

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسانی_که_اهل_باطن_است . #رمز_سخن_بزرگان را در می یابد. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #دریافتن_رمز_سخن_بزرگان #شف9481

۱۳ مهر 1397
6K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #بالاترین_نعمت_انسان_عقل_اوست . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #عقل_بالاترین_نعمت #عقل #بالاترین_نعمت #شف9224

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #بالاترین_نعمت_انسان_عقل_اوست . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #عقل_بالاترین_نعمت #عقل #بالاترین_نعمت #شف9224

۱۲ مهر 1397
7K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #خودت_باش یعنی #دل_و_زبان_یکی_باشد #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #شف172

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #خودت_باش یعنی #دل_و_زبان_یکی_باشد #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #دین_اسلام #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #نکات_آموزشی #مذهبی #سبک_زندگی #شف172

۱۱ مهر 1397
6K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسان در #مراحل_سلوک خود، هر اندازه که #تعالی پیدا می کند ، از #مراتب_نزول خود بیشتر #آگاه می شود. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #مذهبی #آگاهی_انسان_از_مراتب_سلوک #تعالی_انسان #نزول_انسان #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسان در #مراحل_سلوک خود، هر اندازه که #تعالی پیدا می کند ، از #مراتب_نزول خود بیشتر #آگاه می شود. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #مذهبی #آگاهی_انسان_از_مراتب_سلوک #تعالی_انسان #نزول_انسان #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۱ آبان 1396
8K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : وقتی #گذشته را به نفع #آینده استفاده کنیم، از #اسارت_گذشته #رها می شویم ؛ #عبرت یعنی #عبورکردن و از #باطل به سوی #حق رفتن. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #مذهبی #تلاش #سازندگی #گنجینه_علوی_ساوجی ...

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : وقتی #گذشته را به نفع #آینده استفاده کنیم، از #اسارت_گذشته #رها می شویم ؛ #عبرت یعنی #عبورکردن و از #باطل به سوی #حق رفتن. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #مذهبی #تلاش #سازندگی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۴ آبان 1396
9K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #هدف_از_زندگی ، بیرون از #زندگی است و آن #جاودانگی است. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #زندگی_جاوید #زندگی_جاودانه #حیات_ابدی #زندگی_ابدی #مذهبی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #هدف_از_زندگی ، بیرون از #زندگی است و آن #جاودانگی است. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #هدف_زندگی #زندگی_جاوید #زندگی_جاودانه #حیات_ابدی #زندگی_ابدی #مذهبی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۷ مهر 1396
5K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسان به حکم اینکه #قدرت #سخن_گفتن دارد، #مخاطب به #خطاب_الهی است و به واسطه ی همین #مخاطب_بودن است که بر همه ی #موجودات_جهان #برتری پیدا می کند. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #فهمیدن #نفهمیدن ...

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #انسان به حکم اینکه #قدرت #سخن_گفتن دارد، #مخاطب به #خطاب_الهی است و به واسطه ی همین #مخاطب_بودن است که بر همه ی #موجودات_جهان #برتری پیدا می کند. #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #فهمیدن #نفهمیدن #حجاب_عقل #اخلاق #ناطق #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۰ مهر 1396
9K
استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #عقل ، همیشه می فهمد و اگر کسی چیزی را #نفهمید باید #حجاب را از عقل خود بزداید . #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #فهمیدن #نفهمیدن #حجاب_عقل #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

استاد دکتر #غلامحسین_ابراهیمی_دینانی : #عقل ، همیشه می فهمد و اگر کسی چیزی را #نفهمید باید #حجاب را از عقل خود بزداید . #کلام_بزرگان #نکات_اخلاقی #فهمیدن #نفهمیدن #حجاب_عقل #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۳ مهر 1396
9K
‍ #معرفت #عین_القضاة عین القضاه همدانی می گوید: ای عزیز! #معرفت خود را ساخته کن، که معرفت در دنیا، تخمِ لقا الله است در #آخرت . می گویم هر که امروز با معرفت است فردا ...

‍ #معرفت #عین_القضاة عین القضاه همدانی می گوید: ای عزیز! #معرفت خود را ساخته کن، که معرفت در دنیا، تخمِ لقا الله است در #آخرت . می گویم هر که امروز با معرفت است فردا با رویت است. از خدا بشنو: "من کان فی هذه اعمی، فهو فی الاخرة اعمی ...

۳۱ تیر 1396
9K
‍ #ظهور_صورت_حقیقی_در_آخرت #دینانی هیچ موجود دیگری غیر از #انسان از این جهان به عالم آخرت منتقل نمی گردد. بلکه همه خلایق در روز #قیامت از ماهیت انسان و عقل هیولانی وی ناشی گشته و در ...

‍ #ظهور_صورت_حقیقی_در_آخرت #دینانی هیچ موجود دیگری غیر از #انسان از این جهان به عالم آخرت منتقل نمی گردد. بلکه همه خلایق در روز #قیامت از ماهیت انسان و عقل هیولانی وی ناشی گشته و در آنجا محشور می گردند. سر این سخن در این است که گفته می شود: تکرر ...

۱۸ فروردین 1396
8K
‍ #عالم_آخرت #دینانی عالم آخرت، عالم #نور و ادراک، و جهان حضور و #حیات است. آنچه در آن است نیز زنده و مدرک است. این معنی را از مضامین احادیث و آیات #قرآن می توان ...

‍ #عالم_آخرت #دینانی عالم آخرت، عالم #نور و ادراک، و جهان حضور و #حیات است. آنچه در آن است نیز زنده و مدرک است. این معنی را از مضامین احادیث و آیات #قرآن می توان دریافت. در حدیث آمده: ان الأنواع من الفاکهة لیقلن لولی الله: یا ولی الله کلنی ...

۷ فروردین 1396
7K