نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

غزاله_دلفانی (۲ تصویر)

یادتان هست؟! آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به نصیحت میکرد یا کمی زیر لب زمزمه‌اش به گوشمان میرسید دستانمان را مُشت میکردیم و نزدیک دهانش می‌آوردیم که مثلا میکروفون است؟! ...

یادتان هست؟! آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به نصیحت میکرد یا کمی زیر لب زمزمه‌اش به گوشمان میرسید دستانمان را مُشت میکردیم و نزدیک دهانش می‌آوردیم که مثلا میکروفون است؟! این روزها نیازمندیم... به یک دست مشت کرده زیر دهان‌مان که مُدام بگوییم «دوستت دارم» ...

۹ اسفند 1397
14
‌ یادتان هست؟! آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به نصیحت میکرد یا کمی زیر لب زمزمه‌اش به گوشمان میرسید دستانمان را مُشت میکردیم و نزدیک دهانش می‌آوردیم که مثلا میکروفون ...

‌ یادتان هست؟! آن وقت‌ها که کسی بلند بلند حرف میزد یا شروع به نصیحت میکرد یا کمی زیر لب زمزمه‌اش به گوشمان میرسید دستانمان را مُشت میکردیم و نزدیک دهانش می‌آوردیم که مثلا میکروفون است؟! این روزها نیازمندیم... به یک دست مشت کرده زیر دهان‌مان که مُدام بگوییم «دوستت ...

۲۴ آبان 1397
64