نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ع (۱۸۴ تصویر)

حالم بده این روزا...ولی میخندم چون امیدم‌ بودنتونه...😉 #سَـحَــر #تــیـآمـ #اَحْلـآمـْ #عَــسَـلْ

حالم بده این روزا...ولی میخندم چون امیدم‌ بودنتونه...😉 #سَـحَــر #تــیـآمـ #اَحْلـآمـْ #عَــسَـلْ

4 ساعت پیش
3K
#عِشق_مَـنے

#عِشق_مَـنے

2 روز پیش
2K
#عَذابعِـ اِلهیْ یَعنی حافِظه ی قَویع 💔

#عَذابعِـ اِلهیْ یَعنی حافِظه ی قَویع 💔

4 روز پیش
1K
#نَموندی .. #نَدارمِت #عِیبی نَدارهـ #چَندسال بَعد #یِکیو دارمـ #هَم اِسمِ تـــــو #عاشِقِشَم با هَمه وُجودَمـ #اونَـمـ عاشِقَمه #وَقتی اِسمِشو صِدا میزَنَم دِلَم میلَرزه #اَما ... #اونـ مثـهـ تو صِدامـ نِمیکُنهـ #بِهِم میگـه مامان... :)

#نَموندی .. #نَدارمِت #عِیبی نَدارهـ #چَندسال بَعد #یِکیو دارمـ #هَم اِسمِ تـــــو #عاشِقِشَم با هَمه وُجودَمـ #اونَـمـ عاشِقَمه #وَقتی اِسمِشو صِدا میزَنَم دِلَم میلَرزه #اَما ... #اونـ مثـهـ تو صِدامـ نِمیکُنهـ #بِهِم میگـه مامان... :)

1 هفته پیش
3K
حآجٰےْ ےِ نَصٰیٓحَٺْ #رَفٰیقْ یٰآ #عِشْقْ دٰیْدٰےٓ #بِشٰآۺْ تْـْـْـْوٰشْ #وَگَرْڹَ بِ فآڪْ مٰیٓرٰےّ نٰآجْۏٰرْ

حآجٰےْ ےِ نَصٰیٓحَٺْ #رَفٰیقْ یٰآ #عِشْقْ دٰیْدٰےٓ #بِشٰآۺْ تْـْـْـْوٰشْ #وَگَرْڹَ بِ فآڪْ مٰیٓرٰےّ نٰآجْۏٰرْ

1 هفته پیش
6K
من به تو رای میدهم تو تایید صلاحیت شدی دیگران رد صلاحیت میشوند توفرمانروای من خواهی شد ویران کن ،آبادکن ،تحریم کن تو مالک منی #ع.سالاری

من به تو رای میدهم تو تایید صلاحیت شدی دیگران رد صلاحیت میشوند توفرمانروای من خواهی شد ویران کن ،آبادکن ،تحریم کن تو مالک منی #ع.سالاری

1 هفته پیش
3K
-هِی تو خِیلی اَزَت بَدَم میآد{🙇∜🍃} +میدونَم{👽™⋆👑} -نِمیخوآی بِدونی چِرآ{👐∜🔥} +نَع{👿∜👅} -چِرآ{💫💦👶} +چون مَن خودَم اَز خودَم بَدَم میآد{🎇≆🙈} +دیگِع اَز بَقیِع اِنتِظآر نَدآرَم اَزَم خوشِشون بیآد{👻~🔫} #عَکس_سآختِع_خودَمِع_کُپی_مَمنوع🌹 #نِوِشتِع_کآرِع_خودَمِع_کُپی_مَمنوع🐶 #کوییـن_سولی👸

-هِی تو خِیلی اَزَت بَدَم میآد{🙇∜🍃} +میدونَم{👽™⋆👑} -نِمیخوآی بِدونی چِرآ{👐∜🔥} +نَع{👿∜👅} -چِرآ{💫💦👶} +چون مَن خودَم اَز خودَم بَدَم میآد{🎇≆🙈} +دیگِع اَز بَقیِع اِنتِظآر نَدآرَم اَزَم خوشِشون بیآد{👻~🔫} #عَکس_سآختِع_خودَمِع_کُپی_مَمنوع🌹 #نِوِشتِع_کآرِع_خودَمِع_کُپی_مَمنوع🐶 #کوییـن_سولی👸

2 هفته پیش
10K
عآقآ تَوَلُدِ یِع عَدَد نوتِلآعِ جیگَر مُبآرَک🙈👑 اِنشآللھ هِزآر سآلِہ دیگہ عُمر کُنِع👐❤ فَدآیِ اون لَبآیِ قَشَنگِت بِکهیون😻👶 هَمیشہِ فَنِت می مونَم زِندِگیم💛🍃 عآشِقِتَم**💋💎 زود تَبریک بِگید کِع مَن بِہ جآیِع بِکی خَر ذوق شَم💦🐶 ...

عآقآ تَوَلُدِ یِع عَدَد نوتِلآعِ جیگَر مُبآرَک🙈👑 اِنشآللھ هِزآر سآلِہ دیگہ عُمر کُنِع👐❤ فَدآیِ اون لَبآیِ قَشَنگِت بِکهیون😻👶 هَمیشہِ فَنِت می مونَم زِندِگیم💛🍃 عآشِقِتَم**💋💎 زود تَبریک بِگید کِع مَن بِہ جآیِع بِکی خَر ذوق شَم💦🐶 #بِکهیون🎈 #نوتلآ✌ #بَبَکِ_اِکسو🌹 #عِشقِ_مَن💚

2 هفته پیش
7K
#عَـلامَتِ👄حـاکِمِ👑بزرگـْ😻💦

#عَـلامَتِ👄حـاکِمِ👑بزرگـْ😻💦

3 هفته پیش
2K
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَن ڪمـے بیشٺر از عشق ٺو را مـےفهمم ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #عِشق-راه-و-روشِ #بچه-دبسٺانے-هاسٺ !! عُ‌مرآڹ‌مے‌رے .‌.‌. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَن ڪمـے بیشٺر از عشق ٺو را مـےفهمم ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #عِشق-راه-و-روشِ #بچه-دبسٺانے-هاسٺ !! عُ‌مرآڹ‌مے‌رے .‌.‌. 

3 هفته پیش
3K
بہ #عِــــشـــق #شَـــــڪ #ڪردمـــــ... اَز زَمـانے #ڪِہ.. #عاشِـقانہ #عِشق وَرزیدمــــ وظالمـانہ #ظٌلمـــ #دیدم ... بہ #عِــــشــــق #شَـــــڪ #ڪردمـــــ... #وقتے #ڪہ ... بـہ #وٌسعَـتـــــ #صِداقَـتمــــ دٌروغ #شِنیدَمـــــ... بہ #عِــــشــــق #شَـــــڪ #ڪردمــــ... #وقتے ڪہ ... #خاڪے شُدمـــ ...

بہ #عِــــشـــق #شَـــــڪ #ڪردمـــــ... اَز زَمـانے #ڪِہ.. #عاشِـقانہ #عِشق وَرزیدمــــ وظالمـانہ #ظٌلمـــ #دیدم ... بہ #عِــــشــــق #شَـــــڪ #ڪردمـــــ... #وقتے #ڪہ ... بـہ #وٌسعَـتـــــ #صِداقَـتمــــ دٌروغ #شِنیدَمـــــ... بہ #عِــــشــــق #شَـــــڪ #ڪردمــــ... #وقتے ڪہ ... #خاڪے شُدمـــ امّا آنـــها #ڪہ خـاڪِ پایمـــ بودند #برایـــــَم #مَــغرور ╭─┅═ঊঈ💔ঊঈ═┅─╮ @Rahaboghz ╰─┅═ঊঈ💔ঊঈ═┅─╯ 💔

3 هفته پیش
2K
نیستی کہ نیستی...! من بی حواس ترین زن دنیا ، کہ هر چہ می کنم حواسم از تو پرت نمی‌شود کہ نمی‌شود... #ع💙

نیستی کہ نیستی...! من بی حواس ترین زن دنیا ، کہ هر چہ می کنم حواسم از تو پرت نمی‌شود کہ نمی‌شود... #ع💙

4 هفته پیش
2K
#بٰا چِهـْ رٌوْیْیْـ

#بٰا چِهـْ رٌوْیْیْـ

4 هفته پیش
4K
#ع💋💙

#ع💋💙

4 هفته پیش
2K
اردیبهشت من بی تو اردیجهنمه مرد من#ع💙

اردیبهشت من بی تو اردیجهنمه مرد من#ع💙

4 هفته پیش
1K
#ع💙

#ع💙

4 هفته پیش
2K
سلام صبحت بخیر #ع💙

سلام صبحت بخیر #ع💙

4 هفته پیش
3K
عَکس #پُروفآیݪ کآنتِکتآمُو نِگآه میکَــردم.! یکے عکس ‌#خُودشُو گذاشته بـُـود، یکے ، عکس بچشُو، #یکے ، عکس خآنوادگے ، یکے، #عکس گُل ، مَنظَــره ، آسمُــوڹ هر کُدوم، یِه عَکسے گذاشتِه بُــودڹ ... اما، #جآلبتَرْ ...

عَکس #پُروفآیݪ کآنتِکتآمُو نِگآه میکَــردم.! یکے عکس ‌#خُودشُو گذاشته بـُـود، یکے ، عکس بچشُو، #یکے ، عکس خآنوادگے ، یکے، #عکس گُل ، مَنظَــره ، آسمُــوڹ هر کُدوم، یِه عَکسے گذاشتِه بُــودڹ ... اما، #جآلبتَرْ ، از هَمه برآم اونایے بُــودڹ ، کِه، پُروفآیلشُوڹ #مَتڹ دآشــت اونایی ، که یڪـــ ...

اردیبهشت 1396
3K
اّجّاّزّهّ اّتّ رّاّ اّزّ آسّمّاّنّ گّرّفّتّهّ اّمّ عّوّضِّ سّتّاّرّهّ یّ نّدّاّشّتّهّ اّمّ اّمّشّبّ دّیّوّاّنّهّ یّ اّنّحّصّاّرّیّ اّتّ بّاّشّمّ مّاّهّ جّاّنّ اّبّرّ کّهّ سّهّلّ اّسّتّ اّصّلّاًّ پّشّتّ خّدّاّ قّاّیّمّ شّوّ جّفّتّتّاّنّ رّاّ خّوّاّهّمّ بّوّسّیّدّ! | #عّرّفّاّنّ_پّاّکّزّاّدّ ...

اّجّاّزّهّ اّتّ رّاّ اّزّ آسّمّاّنّ گّرّفّتّهّ اّمّ عّوّضِّ سّتّاّرّهّ یّ نّدّاّشّتّهّ اّمّ اّمّشّبّ دّیّوّاّنّهّ یّ اّنّحّصّاّرّیّ اّتّ بّاّشّمّ مّاّهّ جّاّنّ اّبّرّ کّهّ سّهّلّ اّسّتّ اّصّلّاًّ پّشّتّ خّدّاّ قّاّیّمّ شّوّ جّفّتّتّاّنّ رّاّ خّوّاّهّمّ بّوّسّیّدّ! | #عّرّفّاّنّ_پّاّکّزّاّدّ | #مسافر_آسمون °°°•••یک قدم تا خدا•••°°° https://telegram.me/yek_qad...

اردیبهشت 1396
2K
#مــــن اینـجا💔 دارم #میـسوزم😞 #تـــواونـجا #عِـشـــقتـو😭 #بَغـل میڪنے . . .

#مــــن اینـجا💔 دارم #میـسوزم😞 #تـــواونـجا #عِـشـــقتـو😭 #بَغـل میڪنے . . .

فروردین 1396
347