نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عهدشکن (۷ تصویر)

#امام_خامنہ_ای 🔶ما بہ آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی بہ آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

#امام_خامنہ_ای 🔶ما بہ آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی بہ آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

۱۸ اردیبهشت 1397
14
💖 #امام_خامنه‌ای: ما به آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی به آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

💖 #امام_خامنه‌ای: ما به آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی به آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

۱۶ اردیبهشت 1397
26
امام خامنه‌ای: ما به آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی به آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

امام خامنه‌ای: ما به آمریکا‌‌ییها بدبینیم وهیچ اعتمادی به آنان نداریم. دولت #آمریکا غیر قابل اعتماد و خود برتربین و غیر منطقی و #عهدشکن است.

۷ فروردین 1397
11
. #دولت_خوب_یعنی (6) دولتی که توانست نشان دهد دولت آمریکا #غیرقابل_اعتماد و #عهدشکن است

. #دولت_خوب_یعنی (6) دولتی که توانست نشان دهد دولت آمریکا #غیرقابل_اعتماد و #عهدشکن است

۲۱ بهمن 1395
23
بسم الله الملک القدوس . #برجام؟!! و ما ادرائک ماالبرجام؟!!! یکی از وعده های #حسن_روحانی(فریدون) به هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، حل مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران بود. او که با ادعای ...

بسم الله الملک القدوس . #برجام؟!! و ما ادرائک ماالبرجام؟!!! یکی از وعده های #حسن_روحانی(فریدون) به هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، حل مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران بود. او که با ادعای #دولت_راستگویان!!!!!! سرکار آماده بود از همان ابتدا تمام تخم مرغهای خود را در سبد رفع ...

۱۳ بهمن 1394
214
بسم الله الملک القدوس . . خبر کوتاه بود! اما به سرعت سرتیتر خبرگزاری های جهان گردید و نگاه جهانیان را بار دیگر به ایران معطوف کرد. در خلیج تا ابد فارس شیر بچه های ...

بسم الله الملک القدوس . . خبر کوتاه بود! اما به سرعت سرتیتر خبرگزاری های جهان گردید و نگاه جهانیان را بار دیگر به ایران معطوف کرد. در خلیج تا ابد فارس شیر بچه های #سپاه_اسلام که ترسی از #کدخدای_بیخدا نداشتند، با اعتقادی برگرفته از آیه شریفه؛ إِنَّ اَللّٰهَ یُدٰافِعُ ...

۲۴ دی 1394
125
بسم الله الملک القدوس . . دولت روحانی، #ولایت_گریزی و #قانون_شکنی... #امام_خامنه ای رهبر اندیشمند و بصیر ایران اسلامی، در نامه تائید مشروط برجام به صراحت گفتند: در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع #هرگونه_تحریم در #هر_سطح ...

بسم الله الملک القدوس . . دولت روحانی، #ولایت_گریزی و #قانون_شکنی... #امام_خامنه ای رهبر اندیشمند و بصیر ایران اسلامی، در نامه تائید مشروط برجام به صراحت گفتند: در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع #هرگونه_تحریم در #هر_سطح و به #هر_بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر ...

۱۰ دی 1394
93