نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علی_غفاری (۱۱ تصویر)

#مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری #آنشرلـے‌☎️✨👩🏻‍

#مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری #آنشرلـے‌☎️✨👩🏻‍

۱۸ مهر 1398
4K
#بخونید :) میترسم خیلی میترسم.. حتی بیشتر از ارتفاع.. بیشتر از آتشفشان.. یا حتی از سیل بیشتر یا بیشتر از اسلحه بیشتر از گلوله بیشتر از مرگ بیشتر از مرگ خیلی میترسم از اینکه توی ...

#بخونید :) میترسم خیلی میترسم.. حتی بیشتر از ارتفاع.. بیشتر از آتشفشان.. یا حتی از سیل بیشتر یا بیشتر از اسلحه بیشتر از گلوله بیشتر از مرگ بیشتر از مرگ خیلی میترسم از اینکه توی خونه تنها باشمو یه افعی بزرگ پایین تختم باشه هم بیشتر.. قبلاً انقدر ترسو نبودم.. ...

۱۳ مهر 1398
40K
مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری

مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری

۱ مهر 1398
9K
✔مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری

✔مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری

۱۳ شهریور 1398
3K
مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل چه می‌دانستیم صدا با دل آدم چه می‌کند... #علی_غفاری کاری نداشتم که ... !

مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل چه می‌دانستیم صدا با دل آدم چه می‌کند... #علی_غفاری کاری نداشتم که ... !

۹ شهریور 1398
3K
- آغوش وا کن محرمیت با تو لازم نیست! دل را نمی فهمند توضیح المسائل ها!...♥️😍 #علی_غفاری

- آغوش وا کن محرمیت با تو لازم نیست! دل را نمی فهمند توضیح المسائل ها!...♥️😍 #علی_غفاری

۱۶ اسفند 1397
4K
آغوش وا کن محرمیت با تو لازم نیست ...! دل را نمی فهمند توضیح المسائل ها!... #علی_غفاری

آغوش وا کن محرمیت با تو لازم نیست ...! دل را نمی فهمند توضیح المسائل ها!... #علی_غفاری

۲۵ مرداد 1397
5K
مادر بزرگم آخرِ همه‌ی تلفن‌هایش میگفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتون را بشنوم ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند... #علی_غفاری

مادر بزرگم آخرِ همه‌ی تلفن‌هایش میگفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتون را بشنوم ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند... #علی_غفاری

۱۰ خرداد 1396
5K
مادر بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

مادر بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

۲۸ فروردین 1396
3K
مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

۱۴ شهریور 1395
6K
مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم.. ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند..... #علی_غفاری

۲ تیر 1395
4K