نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علیرضا_فرد (۶۵ تصویر)

به یاد داری هر روز در یکجای شهر قرار عاشقانه داشتیم حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم... #علیرضا_فرد

به یاد داری هر روز در یکجای شهر قرار عاشقانه داشتیم حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم... #علیرضا_فرد

۴ هفته پیش
5K
به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم! حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم #علیرضا_فرد

به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم! حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم #علیرضا_فرد

۴ هفته پیش
7K
تو مرا صدا بزن سبز می شوم... بهار می شوم... حتی اگر زمستان باشد! #علیرضا_فرد

تو مرا صدا بزن سبز می شوم... بهار می شوم... حتی اگر زمستان باشد! #علیرضا_فرد

۲۸ اسفند 1397
8K
در فرهنگ لغت من دوست داشتن یعنی تــــــو... ♥️ #علیرضا_فرد

در فرهنگ لغت من دوست داشتن یعنی تــــــو... ♥️ #علیرضا_فرد

۲۹ بهمن 1397
15K
چه می دانستم انتظار مرا عاشق تر می کند و تو را دورتر... #علیرضا_فرد

چه می دانستم انتظار مرا عاشق تر می کند و تو را دورتر... #علیرضا_فرد

۱۵ بهمن 1397
4K
به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم! حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم #علیرضا_فرد

به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم! حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم #علیرضا_فرد

۱ دی 1397
16K
این پاییز هم گذشت نیامدی! من در پیچ آخر پاییز باز می نشینم... سفر دور دنیا هم رفته باشی روزی گذر می کنی از مقابل چشمانم! #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد #girlyart

این پاییز هم گذشت نیامدی! من در پیچ آخر پاییز باز می نشینم... سفر دور دنیا هم رفته باشی روزی گذر می کنی از مقابل چشمانم! #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد #girlyart

۲۴ آذر 1397
6K
یک دنیا حرف یک دنیا عشق سر این میز کنار فنجان قهوه جا مانده! چرا نمی آیی ....؟ #علیرضا_فرد #girlyart

یک دنیا حرف یک دنیا عشق سر این میز کنار فنجان قهوه جا مانده! چرا نمی آیی ....؟ #علیرضا_فرد #girlyart

۲۴ آذر 1397
5K
درد من را فقط سنجاق سینه ام می فهمد! او که بعد از تو نزدیک ترین بود به قلبم. وصله ای بر قلب تکه تکه شده ام.... #علیرضا_فرد #girlyart

درد من را فقط سنجاق سینه ام می فهمد! او که بعد از تو نزدیک ترین بود به قلبم. وصله ای بر قلب تکه تکه شده ام.... #علیرضا_فرد #girlyart

۲۴ آذر 1397
5K
به رفتگر گفته ام برگ ها را آرام جارو کند. میان آن برگ ها خاطراتی است ؛ شکستنی ... ! #علیرضا_فرد

به رفتگر گفته ام برگ ها را آرام جارو کند. میان آن برگ ها خاطراتی است ؛ شکستنی ... ! #علیرضا_فرد

۷ آذر 1397
7K
چه تبسم شیرینی است آن لحظه که از فکرم گذر می کنی... #علیرضا_فرد

چه تبسم شیرینی است آن لحظه که از فکرم گذر می کنی... #علیرضا_فرد

۸ آبان 1397
5K
چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #سیاه_و_سفید ✍️ #علیرضا_فرد

چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #سیاه_و_سفید ✍️ #علیرضا_فرد

۱۸ اردیبهشت 1397
5K
چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #سیاه_و_سفید ✍ ️ #علیرضا_فرد

چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #سیاه_و_سفید ✍ ️ #علیرضا_فرد

۱۲ اردیبهشت 1397
6K
چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #علیرضا_فرد

چای بهانه است من دلتنگ نبودنت شده ام.... #علیرضا_فرد

۱۰ اردیبهشت 1397
5K
بهار که می آید یک شکوفه بیشتر به درخت دوست داشتنت اضافه می شود! بهار که می آید روز های دوست داشتنت شیرین تر می شود.... #علیرضا_فرد

بهار که می آید یک شکوفه بیشتر به درخت دوست داشتنت اضافه می شود! بهار که می آید روز های دوست داشتنت شیرین تر می شود.... #علیرضا_فرد

۱۰ فروردین 1397
9K
بدتر از نبودن ها بودن های بی روح و سرد است! جسم است اما روحِ بی توجه ... رنج می دهد این بودن ها را! #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

بدتر از نبودن ها بودن های بی روح و سرد است! جسم است اما روحِ بی توجه ... رنج می دهد این بودن ها را! #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

۲۲ اسفند 1396
4K
تاری چمشانم را کنار پود دستانم می گذارم رجی از جانم را گره می زنم برایت شال گردنی می بافم تا در روز های برفی مرا به دور خود بپیچانی #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

تاری چمشانم را کنار پود دستانم می گذارم رجی از جانم را گره می زنم برایت شال گردنی می بافم تا در روز های برفی مرا به دور خود بپیچانی #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

۱۰ بهمن 1396
4K
این پاییز هم گذشت نیامدی! من در پیچ آخر پاییز باز می نشینم سفر دور دنیا هم رفته باشی روزی گذر می کنی از مقابل چشمانم! #علیرضا_فرد

این پاییز هم گذشت نیامدی! من در پیچ آخر پاییز باز می نشینم سفر دور دنیا هم رفته باشی روزی گذر می کنی از مقابل چشمانم! #علیرضا_فرد

۶ دی 1396
10K
انگار سیم تلفن پیچ و گره زیاد دارد! هر چه صدا میکنم جانمی را از تو نمی شنوم! صدای کدام مان در پیچ ها گم شده است... #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

انگار سیم تلفن پیچ و گره زیاد دارد! هر چه صدا میکنم جانمی را از تو نمی شنوم! صدای کدام مان در پیچ ها گم شده است... #سیاه_و_سفید ✍ #علیرضا_فرد

۲۱ آذر 1396
9K
به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم... #علیرضا_فرد

به یاد داری هر روز در یک جای شهر قرار عاشقانه داشتیم حالا که نیستی من در همان محل ها عاشقانه های بی قرار سر می دهم... #علیرضا_فرد

۱۲ مهر 1396
6K