نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علوے (۲ تصویر)

#آقاۍ_من ڪاش دستِ بیعت‌مان با تو، از جنس حجة الوداعیان نباشد؛ ڪہ #غدیر را در همان برڪہ ‌ گذاشتند..! ڪاش بیعت‌مان #عمار گونہ بماند... ڪاش داعیہ #علوے بودن‌مان، رنگِ ڪوفے نگیرد...

#آقاۍ_من ڪاش دستِ بیعت‌مان با تو، از جنس حجة الوداعیان نباشد؛ ڪہ #غدیر را در همان برڪہ ‌ گذاشتند..! ڪاش بیعت‌مان #عمار گونہ بماند... ڪاش داعیہ #علوے بودن‌مان، رنگِ ڪوفے نگیرد...

۷ شهریور 1397
5K
سلام بر شهداے #مدافع حرم کہ بیعتشان #عمّــارگونہ ماند و داعیہ #علوے بودنشان رنگِ کوفے نگرفت... روحشون شاد

سلام بر شهداے #مدافع حرم کہ بیعتشان #عمّــارگونہ ماند و داعیہ #علوے بودنشان رنگِ کوفے نگرفت... روحشون شاد

۱۳ مهر 1395
3K