نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علامه_سید_محمد_حسین_طباطبایی (۴ تصویر)

دوش که غم پرده ما می‌درید خار غم اندر دل ما می‌خلید در بَرِ استاد خرد پیشه‌ام طرح نمودم غم و اندیشه‌ام کاو به کف آیینه تدبیر داشت بخت جوان و خرد پیر داشت پیر ...

دوش که غم پرده ما می‌درید خار غم اندر دل ما می‌خلید در بَرِ استاد خرد پیشه‌ام طرح نمودم غم و اندیشه‌ام کاو به کف آیینه تدبیر داشت بخت جوان و خرد پیر داشت پیر خرد پیشه و نورانی‌ام برد ز دل زنگ پریشانی‌ام گفت که «در زندگی ‌آزاد باش! ...

۱۸ خرداد 1397
52
: ‍ #دوستی_دنیا_مانع_شناخت_خدا #علامه_طباطبایی ره شناخت خداوند یک شناخت بدیهی و از آشکارترین بدیهیات است؛ و آنچه مانع شناخت او می شود، جهل و نادانی نیست، بلکه غفلت و بی توجهی است، که این خود ...

: ‍ #دوستی_دنیا_مانع_شناخت_خدا #علامه_طباطبایی ره شناخت خداوند یک شناخت بدیهی و از آشکارترین بدیهیات است؛ و آنچه مانع شناخت او می شود، جهل و نادانی نیست، بلکه غفلت و بی توجهی است، که این خود در اثر اشتغال و سرگرمی به کالای بی ارزش دنیا و دل بستن به این ...

۲ بهمن 1396
78
‍ #ذکر ذکر خداوند سبحان جز با دوری و کناره گیری از حیات دنیا به دست نمی‌آید ، و کسی که از ذکر خداوند اعراض کرده است علمش از حد حیات دنیا تجاوز نمی کند، ...

‍ #ذکر ذکر خداوند سبحان جز با دوری و کناره گیری از حیات دنیا به دست نمی‌آید ، و کسی که از ذکر خداوند اعراض کرده است علمش از حد حیات دنیا تجاوز نمی کند، و به فراتر از آن ، که تنها با ذکر خدا و یاد او به ...

۸ دی 1396
20
#علامه_سید_محمد_حسین_طباطبایی 🔸 مفسر قرآن و فیلسوف معاصر که در شعر و خط نیز سرآمد بود. 💠 یک نکته : همسر علامه طباطبایی بسیار نزد او ارج و قرب داشت و به قدری در زندگی با ...

#علامه_سید_محمد_حسین_طباطبایی 🔸 مفسر قرآن و فیلسوف معاصر که در شعر و خط نیز سرآمد بود. 💠 یک نکته : همسر علامه طباطبایی بسیار نزد او ارج و قرب داشت و به قدری در زندگی با درایت عمل می کرد که علامه با فراغت خاطر به امورعلمی خود می پرداخت. در ...

۱۵ تیر 1396
19