نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عفت_در_روابط (۲ تصویر)

#عفت_در_روابط #عفت_گویایی #حیا خانم ...☝️ لازم نیست که از مغازه دار کلی تشکر کنی!😒 آقا ...☝️ مشتری شما، با شما #محرم نیست که به او رنگ لباس پیشنهاد بدهی😕و بگویی این رنگ به تو می ...

#عفت_در_روابط #عفت_گویایی #حیا خانم ...☝️ لازم نیست که از مغازه دار کلی تشکر کنی!😒 آقا ...☝️ مشتری شما، با شما #محرم نیست که به او رنگ لباس پیشنهاد بدهی😕و بگویی این رنگ به تو می آید و توی پرو اظهار نظر کنی!😱 خانم ...☝️ لازم نیست با فروشنده نیم ساعت ...

۲۷ مرداد 1398
18K
#اثر_چت_با_نامحرم مثل بعضی تصادفهاسـت😣 همان موقع ما را نمی کُشد..! اما بعد از مدتی، به یکباره، حتی با یک ضربه کوچک، همه چیزمان را می گیرد❗️ مراقب داشته هایمان باشیم.... #عفت_در_روابط #عفت_در_فضای_مجازی @um.efafgaraei

#اثر_چت_با_نامحرم مثل بعضی تصادفهاسـت😣 همان موقع ما را نمی کُشد..! اما بعد از مدتی، به یکباره، حتی با یک ضربه کوچک، همه چیزمان را می گیرد❗️ مراقب داشته هایمان باشیم.... #عفت_در_روابط #عفت_در_فضای_مجازی @um.efafgaraei

۱۴ مرداد 1398
4K