نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عــادت (۲ تصویر)

♣✓✓ زمـان هیـچ گـاه #دردی را درمـان نکـرده... ایـن مـا هستـیم کـه بـه مــرور بـه درد ها #عــادت میکنیـم! ✓✓♣ پاییز پدرسالار #گابریل_گارسیا_مارکز
عکس بلند

♣✓✓ زمـان هیـچ گـاه #دردی را درمـان نکـرده... ایـن مـا هستـیم کـه بـه مــرور بـه درد ها #عــادت میکنیـم! ✓✓♣ پاییز پدرسالار #گابریل_گارسیا_مارکز

۲۷ دی 1396
9K
#نه #اسمش #عشـــــــــق #است، #نــه #علاقـــه، #نـه #حتی #عــادت، #خـــریـت #محـض #اســـت #دلتنـــگ #کســـی #بــــاشی #کـــه #دلـــش #بـــا #تــــــو #نیســـت

#نه #اسمش #عشـــــــــق #است، #نــه #علاقـــه، #نـه #حتی #عــادت، #خـــریـت #محـض #اســـت #دلتنـــگ #کســـی #بــــاشی #کـــه #دلـــش #بـــا #تــــــو #نیســـت

۱۱ فروردین 1395
2K