نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عـادت (۲ تصویر)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #عـادت........ #چہطعم #تلخے دارد #وقتے آن را....... بـا#عشق اشتباه مے گیری.....👌😔💔#سوسن ‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #عـادت........ #چہطعم #تلخے دارد #وقتے آن را....... بـا#عشق اشتباه مے گیری.....👌😔💔#سوسن ‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱۰ آبان 1397
16K
#عـادت........ #چہ طعم #تلخی دارد #وقتی آن را....... بـا #عشق اشتباه می گیری.....

#عـادت........ #چہ طعم #تلخی دارد #وقتی آن را....... بـا #عشق اشتباه می گیری.....

۲ دی 1396
7K