نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان (۴ تصویر)

#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #توان_تغییر_نظام_غربی_به_اسلام مجله هفتگی #پروفیل چاپ #وین: #هر_رهبر_انقلابی که عملکرد و گفته های آیة الله خمینی را نصب العین خویش قرار دهد، قادر به تغییر یک #سیستم_غربی به یک #جامعه_اسلامی خواهد بود. #امام_خمینی کانال ...

#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #توان_تغییر_نظام_غربی_به_اسلام مجله هفتگی #پروفیل چاپ #وین: #هر_رهبر_انقلابی که عملکرد و گفته های آیة الله خمینی را نصب العین خویش قرار دهد، قادر به تغییر یک #سیستم_غربی به یک #جامعه_اسلامی خواهد بود. #امام_خمینی کانال #فداییان_سید_علی https://telegram.me/joincha...

۱۳ خرداد 1395
563
#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #سخن_قانون_و_قرآن روزنامه #داگبلات، چاپ #نروژ: امام خمینی شخصیتی استوار بود و در #سختی_ها به آرامی تصمیم می گرفت. سخنان او، #قانون ؛ و قانون او، #قرآن بود. #امام_خمینی کانال #فداییان_سید_علی https://telegram.me/joinchat/Cf_-PD9OI3uzJVg3nUPkFw

#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #سخن_قانون_و_قرآن روزنامه #داگبلات، چاپ #نروژ: امام خمینی شخصیتی استوار بود و در #سختی_ها به آرامی تصمیم می گرفت. سخنان او، #قانون ؛ و قانون او، #قرآن بود. #امام_خمینی کانال #فداییان_سید_علی https://telegram.me/joincha...

۱۳ خرداد 1395
1K
#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #هنری_پراکت ، کاردار سیاسی و نظامی سفارت #آمریکا در ایران (78-1972) و مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه این کشور (80 1978) می گوید: آیت الله خمینی، غرب را با بحران جدی ...

#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #هنری_پراکت ، کاردار سیاسی و نظامی سفارت #آمریکا در ایران (78-1972) و مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه این کشور (80 1978) می گوید: آیت الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او چنان #رعدآسا بود که مجال هر تفکر و برنامه ...

۱۳ خرداد 1395
606
#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #آیتی_از_الله #پروفسور_حامد ، استاد اسلام شناسی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا: یک مسلمان هرقدر بخواهد از یک شخصیت بزرگ معنوی تعریف و تمجید کند، به خاطر آن که بزرگی و عظمت تنها از آن ...

#عظمت_امام_خمینی_از_زبان_شخصیتهای_جهان ✅ #آیتی_از_الله #پروفسور_حامد ، استاد اسلام شناسی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا: یک مسلمان هرقدر بخواهد از یک شخصیت بزرگ معنوی تعریف و تمجید کند، به خاطر آن که بزرگی و عظمت تنها از آن خداست و نمی توان شخصی غیر از خداوند را با این صفات خواند، بهتر است ...

۱۳ خرداد 1395
446