نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عصرها (۶ تصویر)

من #عصرها آنقدر #خسته ام که فقط #لب های #تــو آرامم میکند یکی از همان #بوسه های تازه ات را بردار و بیا بگذار مثل #دیوانه ها داغ ...-داغ ؛ #بنوشمت

من #عصرها آنقدر #خسته ام که فقط #لب های #تــو آرامم میکند یکی از همان #بوسه های تازه ات را بردار و بیا بگذار مثل #دیوانه ها داغ ...-داغ ؛ #بنوشمت

۵ بهمن 1398
6K
#عصرها یک معماست درست مانند یک رویا غروب در آن نهفته و شب در کمین او الهی که دراین عصر زیبا خونه دلتون گرم دستتون پر روزی نگاهتون قشنگ روزوروزگارتون خوش ودلتون از شادی لبریز ...

#عصرها یک معماست درست مانند یک رویا غروب در آن نهفته و شب در کمین او الهی که دراین عصر زیبا خونه دلتون گرم دستتون پر روزی نگاهتون قشنگ روزوروزگارتون خوش ودلتون از شادی لبریز ‎‎‌‎ 💕 #زندگی

۲۵ مهر 1396
32
#عصرها آدمها هوایی میشوند #هوایی خاطراتشان #و ذهنشان پرمی کشد به حوالیِ #کودکی تا امروز #عصرها باید آرامتر بود $تاذهن از سفرگذشته برگردد

#عصرها آدمها هوایی میشوند #هوایی خاطراتشان #و ذهنشان پرمی کشد به حوالیِ #کودکی تا امروز #عصرها باید آرامتر بود $تاذهن از سفرگذشته برگردد

۲۰ مهر 1396
77
#عصرها باید با یک فنجان #چای دارچینی گوشه ای یا کنار #پنجره ای لم داد و با#لبخند گفت بی خیال ِ همه ی آنها که کامم رادر#زندگی تلخ می کنند..

#عصرها باید با یک فنجان #چای دارچینی گوشه ای یا کنار #پنجره ای لم داد و با#لبخند گفت بی خیال ِ همه ی آنها که کامم رادر#زندگی تلخ می کنند..

۱۴ بهمن 1395
64
بیا در این #عصرها که تاب حوصله ام سر رفته با من قدم بزن دست حوصله ام را بگیر بگذار کمی با تو عاشقی کنم..ِ

بیا در این #عصرها که تاب حوصله ام سر رفته با من قدم بزن دست حوصله ام را بگیر بگذار کمی با تو عاشقی کنم..ِ

۳ شهریور 1395
40
بیا در این #عصرها که تاب حوصله ام سر رفته با من قدم بزن دست حوصله ام را بگیر بگذار کمی با تو عاشقی کنم..

بیا در این #عصرها که تاب حوصله ام سر رفته با من قدم بزن دست حوصله ام را بگیر بگذار کمی با تو عاشقی کنم..

۲ شهریور 1395
41