نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عشـــق (۱ تصویر)

👨🏻هوی توله یادتـه #اولین بار حرفـ زدیم باهـم؟😂 👧🏻 وایـی آله.خیلی #خوب بـــود😻 👨🏻 واسه تو که آره...همـش باهام بد حرف میزدی.ولی دیدی چه #پسـره خوبیم😊 👧🏻خی خی خی.آقایه #من؟😍 👨🏻 جونه #دل گلکـم 👧🏻 ...

👨🏻هوی توله یادتـه #اولین بار حرفـ زدیم باهـم؟😂 👧🏻 وایـی آله.خیلی #خوب بـــود😻 👨🏻 واسه تو که آره...همـش باهام بد حرف میزدی.ولی دیدی چه #پسـره خوبیم😊 👧🏻خی خی خی.آقایه #من؟😍 👨🏻 جونه #دل گلکـم 👧🏻 فـکرشو میکـردی که یه روزی با هم برا #بچه های چنـل بنویسـیم؟🙈 👨🏻 نه به ...

۷ شهریور 1397
8K