نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عزیزجانم (۴ تصویر)

❤ 🍁 #عزیزجانم به من اگر بود هر روز صبح کمی داغ تر از خورشید، می بوسیدمت تا زمین اعتراف کند آغازفصل عاشقی #ازمن_و_تو_بوده_است

❤ 🍁 #عزیزجانم به من اگر بود هر روز صبح کمی داغ تر از خورشید، می بوسیدمت تا زمین اعتراف کند آغازفصل عاشقی #ازمن_و_تو_بوده_است

۱۹ مهر 1398
129
#عزیزجانم اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه ...

#عزیزجانم اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه میدهی تو را آرزو کنم؟!!؟ شنیدی میگویند دوست‌داشتن و محبت،دوری می‌آورد باور نکن #جانا، دروغی ...

۱۴ دی 1397
819
#عزیزجانم اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه ...

#عزیزجانم اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه میدهی تو را آرزو کنم؟!!؟ شنیدی میگویند دوست‌داشتن و محبت،دوری می‌آورد باور نکن #جانا، دروغی ...

۳ اردیبهشت 1397
120
#عزیزجانم💌 اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه ...

#عزیزجانم💌 اجازه میدهی..؟!!؟ روی ماه تو را ببوسم..؟!؟! اجازه هست دستت را بگیرم؟!؟! اجازه هست دورت بگردم؟!؟! اجازه هست ابروهایت را مرتب کنم؟!؟! اجازه هست موهایت را ببافم؟!؟! اجازه هست تکیه‌گاه شانه‌های خسته‌ت شوم؟!؟! اجازه میدهی تو را آرزو کنم؟!!؟ شنیدی میگویند دوست‌داشتن و محبت،دوری می‌آورد باور نکن #جانا، دروغی ...

۳ اسفند 1396
77