نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عزیزترینــــــــــم (۳ تصویر)

#بر تماشا می ڪشد ، این بازی چشمان تــــــــــو #دیدنش درد است و درمان نیز آن مژگان تــــــــــو #روز و شب آواره ام در این جدال عاشقــــــــــی #دل که می بازد ، منم افتاده ام ...

#بر تماشا می ڪشد ، این بازی چشمان تــــــــــو #دیدنش درد است و درمان نیز آن مژگان تــــــــــو #روز و شب آواره ام در این جدال عاشقــــــــــی #دل که می بازد ، منم افتاده ام دامان تــــــــــو #عزیزترینــــــــــم🌹🌹🌹 ‌

۶ روز پیش
4K
#آروووووم جــــــــــوونم #دردت بجــــــــــ👉ــــــــــوونم... #‏صداتــــــــــو دوست داشتم که بحث هارو کِش میدادم #عزیزترینــــــــــم!!!!

#آروووووم جــــــــــوونم #دردت بجــــــــــ👉ــــــــــوونم... #‏صداتــــــــــو دوست داشتم که بحث هارو کِش میدادم #عزیزترینــــــــــم!!!!

۳ هفته پیش
3K
#شمع سوخت و اشکهایش نتوانست تسکین قلب پروانه گشت #وگل پرپر شد و دوری تــــــــــو مرا سوزاند #واشکهایم نتوانست مرا آرام کند #هجــــــــــران تو سخت درقلب تنهایی ام ریشه دواند #وجز پرستش تــــــــــو چیزیی مایه ...

#شمع سوخت و اشکهایش نتوانست تسکین قلب پروانه گشت #وگل پرپر شد و دوری تــــــــــو مرا سوزاند #واشکهایم نتوانست مرا آرام کند #هجــــــــــران تو سخت درقلب تنهایی ام ریشه دواند #وجز پرستش تــــــــــو چیزیی مایه ی نشاطم نگشت #چه کنم که دوای عشق هجــــــــــران است #عزیزترینــــــــــم...

۴ هفته پیش
5K