نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عرفان_نظر_آهاری (۸ تصویر)

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس ...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس می بخشند و زندگی. و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است. برای بریدن ها، ...

۴ روز پیش
11K
هیچ کس وسوسه اش نکرد،هیچ کس فریبش نداد،اوخودش سیب راازشاخه چیدوگاززدونیم خورده دور انداخت. اوخودش ازبهشت بیرون رفت ووقتی به پشت دروازه بهشت رسید ، ایستاد .ا نگار میخواست چیزی بگوید . چیزی اما نگفت ...

هیچ کس وسوسه اش نکرد،هیچ کس فریبش نداد،اوخودش سیب راازشاخه چیدوگاززدونیم خورده دور انداخت. اوخودش ازبهشت بیرون رفت ووقتی به پشت دروازه بهشت رسید ، ایستاد .ا نگار میخواست چیزی بگوید . چیزی اما نگفت . خدا دستش راگرفت ومشتی اختیاربه اودادوگفت برو؛زیراکه اشتباه کردی . اما اینجا خانه توست ...

۸ فروردین 1397
5K
گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین، خضر خواهد آمد. چهل‌ سال‌ خانه‌ام‌ را رُفتم‌ و روییدم‌ و خضر نیامد. زیرا فراموش‌ کرده‌ بودم‌ حیاط‌ خلوت‌ دلم‌ را جارو کنم. ...

گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین، خضر خواهد آمد. چهل‌ سال‌ خانه‌ام‌ را رُفتم‌ و روییدم‌ و خضر نیامد. زیرا فراموش‌ کرده‌ بودم‌ حیاط‌ خلوت‌ دلم‌ را جارو کنم. گفتند: چله‌نشینی‌ کن. چهل‌ شب‌ خودت‌ باش‌ و خدا و خلوت. شب‌ چهلمین‌ بر بام‌ ...

۲۵ اسفند 1396
3K
هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم که یاد ابر و ابریشم و عشق می افتم. خوب یادم هست از بهشت که آمدم، تنم از نور ...

هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم که یاد ابر و ابریشم و عشق می افتم. خوب یادم هست از بهشت که آمدم، تنم از نور بود و پر و بالم از نسیم. بس که لطیف بودم ، توی مشت دنیا ...

۱۶ اسفند 1396
6K
زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند! هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس ...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند! هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس می بخشند و زندگی. و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است. برای بریدن ها، ...

۱۹ آبان 1396
7K
در و دیوار دنیا رنگی است. رنگ عشق... خدا جهان را رنگ کرده است. رنگ عشق... و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد. از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ...

در و دیوار دنیا رنگی است. رنگ عشق... خدا جهان را رنگ کرده است. رنگ عشق... و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد. از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ایی خواهد گرفت و رنگی خواهد شد. اما کاش چندان هم محتاط نباشی... شاد باش ...

۲۷ مهر 1396
5K

"تو" صبح باش ...! من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم ...! #عرفان_نظر_آهاری

۲ اردیبهشت 1396
1K
<<چای با طعم خدا>> این سماور جوش است پس چرا می گفتی

<<چای با طعم خدا>> این سماور جوش است پس چرا می گفتی "دیگر این خاموش است"؟ باز لبخند بزن قوری قلبت را زودتر بند بزن توی آن مهربانی دم کن بعد بگذار که آرام آرام چای تو دم بکشد شعله اش را کم کن دستهایت: سینی نقره ی نور اشکهایم: ...

۲۵ شهریور 1394
5K