نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عرفان_نظر_آهاری (۱۰ تصویر)

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس ...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس می بخشند و زندگی. و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است. برای بریدن ها، ...

۲۵ تیر 1397
13K
گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین، خضر خواهد آمد. چهل‌ سال‌ خانه‌ام‌ را رُفتم‌ و روییدم‌ و خضر نیامد. زیرا فراموش‌ کرده‌ بودم‌ حیاط‌ خلوت‌ دلم‌ را جارو کنم. ...

گفتند: چهل‌ شب‌ حیاط‌ خانه‌ات‌ را آب‌ و جارو کن. شب‌ چهلمین، خضر خواهد آمد. چهل‌ سال‌ خانه‌ام‌ را رُفتم‌ و روییدم‌ و خضر نیامد. زیرا فراموش‌ کرده‌ بودم‌ حیاط‌ خلوت‌ دلم‌ را جارو کنم. گفتند: چله‌نشینی‌ کن. چهل‌ شب‌ خودت‌ باش‌ و خدا و خلوت. شب‌ چهلمین‌ بر بام‌ ...

۲۵ اسفند 1396
4K
هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم که یاد ابر و ابریشم و عشق می افتم. خوب یادم هست از بهشت که آمدم، تنم از نور ...

هزار و یک اسم داری و من از آن همه اسم «لطیف» را دوست تر دارم که یاد ابر و ابریشم و عشق می افتم. خوب یادم هست از بهشت که آمدم، تنم از نور بود و پر و بالم از نسیم. بس که لطیف بودم ، توی مشت دنیا ...

۱۶ اسفند 1396
6K
زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند! هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس ...

زنان و درختان چقدر بهم شبیه اند! هر دو ریشه دارند و برگ و بار می دهند. هر دو بهارهای بسیار دارند و زمستان های بسیارتر. هر دو به نور محتاجند و هر دو نفس می بخشند و زندگی. و در کمین هر دویشان تبرهای بسیار است. برای بریدن ها، ...

۱۹ آبان 1396
7K

"تو" صبح باش ...! من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم ...! #عرفان_نظر_آهاری

۲ اردیبهشت 1396
2K
این که مدام در سینه ات می کوبد،قلب نیست،ماهی کوچکی است که دارد نهنگ میشود.ماهی کوچکی که طعم تنگ آزارش می دهد وبوی دریا هوایی اش کرده است،قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس. اما ...

این که مدام در سینه ات می کوبد،قلب نیست،ماهی کوچکی است که دارد نهنگ میشود.ماهی کوچکی که طعم تنگ آزارش می دهد وبوی دریا هوایی اش کرده است،قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس. اما کیست که باورکند درسینه اش نهنگی می تپد؟! آدم ها ،ماهی هارا در تنگ دوست ...

۱۷ دی 1395
4K
قالی بزرگی است زندگی... هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان را درهفت آسمان می تکانند تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود می گویند: این نیست قالی که انسان قرار بود ببافد این ...

قالی بزرگی است زندگی... هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان را درهفت آسمان می تکانند تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود می گویند: این نیست قالی که انسان قرار بود ببافد این فرش فاجعه است... با زمینه سرخ خون... و حاشیه های کبود معصیت ... با طرح ...

۷ مرداد 1395
5K
خدا گفت: زمین سردش است. چه کسی می تواند زمین را گرم کند؟ لیلی گفت: من خدا شعله ای به او داد. لیلی شعله را توی سینه اش گذاشت. سینه اش آتش گرفت. خدا لبخند ...

خدا گفت: زمین سردش است. چه کسی می تواند زمین را گرم کند؟ لیلی گفت: من خدا شعله ای به او داد. لیلی شعله را توی سینه اش گذاشت. سینه اش آتش گرفت. خدا لبخند زد... لیلی هم :) خدا گفت: شعله را خرج کن... زمینم را به آتش بکش... ...

۲۹ اردیبهشت 1395
711
رازِ راه رفتن است رازِ رودخانه پل رازِ آسمان ستاره است رازِ خاک گُل رازِ اشک ها چکیدن است رازِ جوی آب رازِ بال ها پریدن است رازِ صبح آفتاب رازهای واقعی رازهای برملا ست ...

رازِ راه رفتن است رازِ رودخانه پل رازِ آسمان ستاره است رازِ خاک گُل رازِ اشک ها چکیدن است رازِ جوی آب رازِ بال ها پریدن است رازِ صبح آفتاب رازهای واقعی رازهای برملا ست مثل روز ، روشن است راز این جهان خدا ست "چای با طعم خدا" #عرفان_نظر_آهاری

۱۹ اسفند 1394
1K
<<چای با طعم خدا>> این سماور جوش است پس چرا می گفتی

<<چای با طعم خدا>> این سماور جوش است پس چرا می گفتی "دیگر این خاموش است"؟ باز لبخند بزن قوری قلبت را زودتر بند بزن توی آن مهربانی دم کن بعد بگذار که آرام آرام چای تو دم بکشد شعله اش را کم کن دستهایت: سینی نقره ی نور اشکهایم: ...

۲۵ شهریور 1394
5K