نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عجیب (۱۶۵۴ تصویر)

#امروزچه‌ساکتی‌حسن‌جان! #چه‌شده؟! #مادر‌بخدا #حسین هستم نه #حسن...💔 #مادرم خورد زمین و جگرم تیر کشید💔 از غم بال و پرش بال و پرم تیر کشید💔 چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست💔 تا سرش ...

#امروزچه‌ساکتی‌حسن‌جان! #چه‌شده؟! #مادر‌بخدا #حسین هستم نه #حسن...💔 #مادرم خورد زمین و جگرم تیر کشید💔 از غم بال و پرش بال و پرم تیر کشید💔 چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست💔 تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید💔 #وتوخودت‌بگو‌‌من‌بجزتو‌چه‌کسی‌رادارم... #حال‌این‌شبهایم‌راببین #عجیب‌دلتنگ‌توام... #حضرت‌مادر❤ #فاطمیه🍃

۷ روز پیش
2K
⤵ امروز پسرم درس #عجیب ی به من داد. با مداد شمعی روی دیوار رو خط خطی و سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که

⤵ امروز پسرم درس #عجیب ی به من داد. با مداد شمعی روی دیوار رو خط خطی و سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که"عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای میبینم. به نظرت باید چکار کنم؟" 🔴خیلی خونسرد سری تکون داد ...

۲ هفته پیش
21K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
6K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
10K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
5K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
5K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
5K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
5K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
7K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
6K
فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

فجایع #عجیب و گاه #خنده‌دار زندگی! 😂

۲ هفته پیش
5K
عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم ...

عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به این تصاویر خنده دار بیندازید.😊

۳ هفته پیش
15K
عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم ...

عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به این تصاویر خنده دار بیندازید.😊

۳ هفته پیش
15K
عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم ...

عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به این تصاویر خنده دار بیندازید.😊

۳ هفته پیش
14K
عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم ...

عکس‌های #عجیب و خنده دار از دنیای #مد 😅 شاید از این که نمی‌توانید همه مد‌های روز دنیا را همزمان دنبال کنید ناراحت هستید، برای اینکه این حس را نداشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به این تصاویر خنده دار بیندازید.😊

۳ هفته پیش
16K