نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عبـــاس (۱ تصویر)

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ جـــاݩ را چـــه ڪنــد فـــرزنـــد و عــیال و خـــانمـــاݩ را چـــه ڪند دیـــوانــه ڪند هـــردو جهـــاݩ را بخـــشے دیـــوانــه‌ے تـــو هـــردو جهــاݩ را چــه ڪند دیــالوگ شــوق پــرواز اون قسمتـــےڪه ...

هـــرڪس ڪه تــو را شنـــاختــــ جـــاݩ را چـــه ڪنــد فـــرزنـــد و عــیال و خـــانمـــاݩ را چـــه ڪند دیـــوانــه ڪند هـــردو جهـــاݩ را بخـــشے دیـــوانــه‌ے تـــو هـــردو جهــاݩ را چــه ڪند دیــالوگ شــوق پــرواز اون قسمتـــےڪه عباس بـــرا #خــــدا خــوند #عبـــاس عزیز تــولدتـــ مبـــارڪ #شهیدعباس_بابایی ولد : ۱۴ آذر ۱۳۲۹ محل ...

۱۵ آذر 1397
102