نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عباس_معروفی (۳۲ تصویر)

Do not Know! How did you swallow emotions and memories? No cherry kernel! بی معرفت! چه جوری عواطف و خاطرات را قورت دادی؟ هسته آلبالو که نبود! #عباس_معروفی

Do not Know! How did you swallow emotions and memories? No cherry kernel! بی معرفت! چه جوری عواطف و خاطرات را قورت دادی؟ هسته آلبالو که نبود! #عباس_معروفی

۱ روز پیش
6K
آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید غم انگیز نیست؟! #عباس_معروفی

آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید غم انگیز نیست؟! #عباس_معروفی

۲ روز پیش
6K
می‌دانی اولین بوسه ی جهان چه‌طور کشف شد؟ دست‌هاش تا آرنج گلی بود گفت که در زمان‌های بسیار قدیم زن و مردی پینه‌دوز یک روز به هنگام کار، بوسه را کشف کردند. مرد دست‌هاش به ...

می‌دانی اولین بوسه ی جهان چه‌طور کشف شد؟ دست‌هاش تا آرنج گلی بود گفت که در زمان‌های بسیار قدیم زن و مردی پینه‌دوز یک روز به هنگام کار، بوسه را کشف کردند. مرد دست‌هاش به کار بود، تکه نخی را به دندان کند، به زنش گفت بیا این را از ...

۲ روز پیش
9K
‌دلم بهانه ی #آغوش

‌دلم بهانه ی #آغوش"" تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... تو باشی #شب از روز روشن‌تر اسٺ جاان دلم... #عباس_معروفی 🍃🍂🍁

۳ روز پیش
10K
دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #عباس_معروفی

دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد... #عباس_معروفی

۵ روز پیش
7K
ﺯﻥﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﺩﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﭽﻪ ...! مثلا ﻓﺮﻫﺎﺩ، ﻣﺠﻨﻮﻥ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ﺷﺎﻋﺮ، ﻣﻦ، ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻬﺶ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ...! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺸﺖ ...

ﺯﻥﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﺩﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﭽﻪ ...! مثلا ﻓﺮﻫﺎﺩ، ﻣﺠﻨﻮﻥ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ﺷﺎﻋﺮ، ﻣﻦ، ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻬﺶ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ...! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ...

۶ روز پیش
6K
شواهد امر می‌گوید که تو نیستی باور نکن خورشیدکم! پس این روشنای لامذهب که هر صبح می‌آید هر شب ستاره‌ها را در سر تاریکم برق برق برق می‌زند چیست؟ راستش شواهد امر مثل سگ دروغ ...

شواهد امر می‌گوید که تو نیستی باور نکن خورشیدکم! پس این روشنای لامذهب که هر صبح می‌آید هر شب ستاره‌ها را در سر تاریکم برق برق برق می‌زند چیست؟ راستش شواهد امر مثل سگ دروغ می‌گوید... #عباس_معروفی

۷ روز پیش
9K
✒ وقتی که می‌رفتی،بهار بود تابستان که نیامدی ؛ پاییز شد ؛ پاییز که برنگشتی ، پاییز ماند . زمستان که نیایی ، پاییز می‌ماند . تو را به دل پاییزی ات فصلها را به ...

✒ وقتی که می‌رفتی،بهار بود تابستان که نیامدی ؛ پاییز شد ؛ پاییز که برنگشتی ، پاییز ماند . زمستان که نیایی ، پاییز می‌ماند . تو را به دل پاییزی ات فصلها را به هم نریز ... #عباس_معروفی

۷ روز پیش
16K
وَقتی خُدا میخواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت.. چه حوصله‌ای... این موها ، این چَشم‌ها... خودت می‌فهمی..؟ من هَمه‌ی این‌ها را دوست دارَم...! #عباس_معروفی

وَقتی خُدا میخواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت.. چه حوصله‌ای... این موها ، این چَشم‌ها... خودت می‌فهمی..؟ من هَمه‌ی این‌ها را دوست دارَم...! #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
3K
همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌ های تو بی من چطور می‌ گذرد ..؟! وقتی نگاهت می‌ افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌ ...

همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌ های تو بی من چطور می‌ گذرد ..؟! وقتی نگاهت می‌ افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌ کند!! وقتی با صدایی بر میگردی پشت سرت من نیستم... #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
5K
همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌ های تو بی من چطور می‌ گذرد ..؟! وقتی نگاهت می‌ افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌ ...

همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌ های تو بی من چطور می‌ گذرد ..؟! وقتی نگاهت می‌ افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌ کند!! وقتی با صدایی بر میگردی پشت سرت من نیستم... #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
8K
#عباس_معروفی

#عباس_معروفی

۱ هفته پیش
5K
خﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻠﺪﻡ #عشق_من!! ﺣﺎﻻ ﺩیگه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮام ﺗﻮ ﺭو ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ😊 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ... #عباس_معروفی

خﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻠﺪﻡ #عشق_من!! ﺣﺎﻻ ﺩیگه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮام ﺗﻮ ﺭو ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ😊 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ... #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
6K
انتظار که چیز بدی نیست؛ روزنه ی امید ی ست در نا امیدی مطلق ! من انتظار را بیشتر از خبر بد دوست دارم ... #عباس_معروفی

انتظار که چیز بدی نیست؛ روزنه ی امید ی ست در نا امیدی مطلق ! من انتظار را بیشتر از خبر بد دوست دارم ... #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
6K
گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت! پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد! #عباس_معروفی

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت! پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد! #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
5K
‏روح آدم را می جَو‌َند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند ! نه به عشق فکر میکنند نه به گذشته ها، و یادشان نمی آید که روزی روزگاری گفته اند: “دوستت دارم“ #سال_بلوا #عباس_معروفی

‏روح آدم را می جَو‌َند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند ! نه به عشق فکر میکنند نه به گذشته ها، و یادشان نمی آید که روزی روزگاری گفته اند: “دوستت دارم“ #سال_بلوا #عباس_معروفی

۱ هفته پیش
7K
باز ‎عاشقت شدم داشتم آهنگی گوش می‌‌دادم که شبیه موهای تو بود. #عباس_معروفی #جانان❤️ ‍

باز ‎عاشقت شدم داشتم آهنگی گوش می‌‌دادم که شبیه موهای تو بود. #عباس_معروفی #جانان❤️ ‍

۲ هفته پیش
5K
فقط بگو خدا تو را ... برای من ساخت؟ یا مرا برای تو ، ویران کرد؟ کدام؟ #عباس_معروفی

فقط بگو خدا تو را ... برای من ساخت؟ یا مرا برای تو ، ویران کرد؟ کدام؟ #عباس_معروفی

۲ هفته پیش
4K
چشمانت را نمی فهمم هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم با هنرهای مفهومی ! . با من سنتی به زبان ساده ی نوازش؛ با دستانت ! حرف بزن ... #عباس_معروفی
عکس بلند

چشمانت را نمی فهمم هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم با هنرهای مفهومی ! . با من سنتی به زبان ساده ی نوازش؛ با دستانت ! حرف بزن ... #عباس_معروفی

۲ هفته پیش
28K
همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌های تو بی من چطور می‌گذرد؟ وقتی نگاهت می‌افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند! وقتی با صدایی برمی‌گردی ...

همیشه دلم خواسته بدانم لحظه‌های تو بی من چطور می‌گذرد؟ وقتی نگاهت می‌افتد به برگ به شاخه به پوست درخت وقتی بوی پرتقال می‌پیچد وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند! وقتی با صدایی برمی‌گردی پشت سرت من نیستم... #عباس_معروفی

۲ هفته پیش
7K