نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عباس_جوخواست (۵ تصویر)

این نیــز بگذرد؟ مهم نیست! من مانده ام و نامهربانی دست ها من مانده ام و مشتی آرزوی سوخته من مانده ام و آوارگیِ دیروزها من مانده ام و پریشانیِ بی پایان تـو

این نیــز بگذرد؟ مهم نیست! من مانده ام و نامهربانی دست ها من مانده ام و مشتی آرزوی سوخته من مانده ام و آوارگیِ دیروزها من مانده ام و پریشانیِ بی پایان تـو "ڪجا" و من "ڪجا"! #عباس_جوخواست

۲۴ مرداد 1398
4K
ببـوسـم آن لـب لعلـی که شیرین مرهمی دارد... #عباس_جوخواست

ببـوسـم آن لـب لعلـی که شیرین مرهمی دارد... #عباس_جوخواست

۱۳ اسفند 1397
11K
دســت از سـرم بـرداری در پـژمردگی، خــزان می شـوم ...!🍁 #عباس_جوخواست

دســت از سـرم بـرداری در پـژمردگی، خــزان می شـوم ...!🍁 #عباس_جوخواست

۵ مهر 1397
9K
‌ڪمے از#عشق بگوییم دل دنیا تنگ است بے دل و #عشق ۰۰۰✌️ زمانھ برهوتے سنگ است؛؛؛ #عباس_جوخواست ‎

‌ڪمے از#عشق بگوییم دل دنیا تنگ است بے دل و #عشق ۰۰۰✌️ زمانھ برهوتے سنگ است؛؛؛ #عباس_جوخواست ‎

۱۶ آذر 1396
5K
چه زود، عشق ها... دربه درمی شــود! هـوس ها...

چه زود، عشق ها... دربه درمی شــود! هـوس ها... " تــو "راباخود می بـرد! زیبایی معصومانه ات باتبسمی تاریڪ درسیاه چال جهالت فرومی افتد! دراین قیل و قال، خدا ، ایستاده بــــر بلندای آرامش باندای اُدعُونی اِسْتَجِب لَکُم #عباس_جوخواست

۲۲ شهریور 1396
3K