نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ (۱۱ تصویر)

هر روز دوبار✌️ دوستت دارم😍 وقتی نگاهم می کنی😉 وقتی نگاهت می کنم...👌☺️ #نادر_پناه_زاده #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

هر روز دوبار✌️ دوستت دارم😍 وقتی نگاهم می کنی😉 وقتی نگاهت می کنم...👌☺️ #نادر_پناه_زاده #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۱۲ مهر 1396
4K
همین که به هر بهانه ای😉 هر شب و هر روز و اصلاً هر ثانیه❤️ عزیزِ جانِم می شوی...👌☺️ یعنی عشق...🙃🌹 #امید_آذر #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

همین که به هر بهانه ای😉 هر شب و هر روز و اصلاً هر ثانیه❤️ عزیزِ جانِم می شوی...👌☺️ یعنی عشق...🙃🌹 #امید_آذر #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۱۲ مهر 1396
4K
چه حال خوبیست😍 هوای دو نفره☺️ دستهای دو نفره✌️ یک آهنگ دنج و😉 جاده یک طرفه من باشم و #تُ باشی و😌 دوست داشتنی که تمام نشود❤️ #امیر_وجود #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

چه حال خوبیست😍 هوای دو نفره☺️ دستهای دو نفره✌️ یک آهنگ دنج و😉 جاده یک طرفه من باشم و #تُ باشی و😌 دوست داشتنی که تمام نشود❤️ #امیر_وجود #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۱۲ مهر 1396
8K
تمام دنیای من ❤ ️ در دستان #تُ ☺ ️ُ خلاصه میشود😉 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ

تمام دنیای من ❤ ️ در دستان #تُ ☺ ️ُ خلاصه میشود😉 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ

۱۲ مهر 1396
23K
#تُ ووووووووووو😍 که صدایم کُنی ،☺ ️ حتی از وسط بهشت❤ ️ بر می گردم...🚶 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

#تُ ووووووووووو😍 که صدایم کُنی ،☺ ️ حتی از وسط بهشت❤ ️ بر می گردم...🚶 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۲ شهریور 1396
14K
تمامِ حرفِ لیلـی☺ ️ یک کلام است..😉 نفس بی یاد مجنونم😍 حرام است..❗ ️ #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

تمامِ حرفِ لیلـی☺ ️ یک کلام است..😉 نفس بی یاد مجنونم😍 حرام است..❗ ️ #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۱ شهریور 1396
6K
به دوست داشتنت مشغولم😍 مثل شهریور عاشقی❤ ️ که هیچگاه😉 به پاییز نمیرسد ...👌 🍂 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

به دوست داشتنت مشغولم😍 مثل شهریور عاشقی❤ ️ که هیچگاه😉 به پاییز نمیرسد ...👌 🍂 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۱ شهریور 1396
13K
سـر و سامان بدهی😉 یا سـر و سامان ببری☺ ️ قلـب من♥ ️ سوی شما😍 میلِ تپیـدن دارد😊 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

سـر و سامان بدهی😉 یا سـر و سامان ببری☺ ️ قلـب من♥ ️ سوی شما😍 میلِ تپیـدن دارد😊 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۱ شهریور 1396
14K
والله☝ که جز😉 چشم و نگاه #تُ 😍 مرا نیست..😑 جـــهـانـی....👌 ❤ #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

والله☝ که جز😉 چشم و نگاه #تُ 😍 مرا نیست..😑 جـــهـانـی....👌 ❤ #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۰ شهریور 1396
11K
حیات🌹 از یک

حیات🌹 از یک "دوستت دارم" شروع شد؛😍 آن هم از دهان #تُ...☺ ️ و من تازه فهمیدم😉 که روی زمین هم🌸 می شود نفس کشید...👌 ❤ ️ #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑

۲۰ شهریور 1396
10K
#ارسالی_از_دو_عاشق👆 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑 شکوفا میشود حالم☺️ به وقتِ بودنِ با #تُ...😍

#ارسالی_از_دو_عاشق👆 #عاشقانہ_هاے_خانومہ_عاقاهہ💑 شکوفا میشود حالم☺️ به وقتِ بودنِ با #تُ...😍

۷ مرداد 1396
19K