نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عارفی (۴ تصویر)

#گریه ات برای چیست؟! #عارفی پارچه ای را بافندگی کرد و در آن دقت بسیار بکار برد. ولی وقتی آن را فروخت به جهت #عیب هایی که داشت آنرا پس دادند و او به گریه ...

#گریه ات برای چیست؟! #عارفی پارچه ای را بافندگی کرد و در آن دقت بسیار بکار برد. ولی وقتی آن را فروخت به جهت #عیب هایی که داشت آنرا پس دادند و او به گریه افتاد. مشتری گفت: ای مرد ! گریه مکن که من به آن راضی شدم ! ...

۹ مهر 1397
7K
#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و ...

#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد مردمی کرد و کرم #لطف_خداداد به من کان #بت_ماه_رخ از #راه_وفا بازآمد #لاله ...

۴ شهریور 1397
12K
#عارفی را گفتند: #کتابی در زمینه#اخلاق معرفی کنید فرمود: لازم نیست یک #کتاب باشد یک #کلمه کافیست که بدانی

#عارفی را گفتند: #کتابی در زمینه#اخلاق معرفی کنید فرمود: لازم نیست یک #کتاب باشد یک #کلمه کافیست که بدانی "#خدا " می بیند.. #الم یعلم بان الله یری #وجود#خدا#اخلاق#عرفان#عرفاء 🌺

۵ اسفند 1395
3K
‍ #عارفی راگفتند: دنیاراچگونه میبینی؟ گفت: آنچنان که بدون رضایت من برگی ازدرخت نمیافتد! گفتند: مگرخدایی تو؟؟ گفت:نه راضیم به رضای خدا

‍ #عارفی راگفتند: دنیاراچگونه میبینی؟ گفت: آنچنان که بدون رضایت من برگی ازدرخت نمیافتد! گفتند: مگرخدایی تو؟؟ گفت:نه راضیم به رضای خدا

۲۰ دی 1395
3K